top
BioSys - logo firmy
   


Moduł księgowy - płatności

Płatności w przedszkolu

Moduł księgowy Punktualny Przedszkolak

Moduł księgowy to funkcjonalność pozwalająca rozliczać płatności wynikające z pobytu dziecka w przedszkolu. Zintegrowany z systemem elektronicznej ewidencji czasu pobytu w przedszkolu oraz zakładką deklaracji godzinowych zapewnia o pełnej automatyzacji rozliczania płatności w przedszkolu.

Jak działa moduł księgowy w Przedszkolu

Naliczanie i księgowanie płatności w systemie punktualny przedszkolak oparte jest o zautomatyzowany system rejestracji wejść i wyjść do przedszkola. Na podstawie rejestracji godzin system nalicza opłaty zgodnie z zaplanowanymi stawkami i według zasad obowiązujących w danej gminie (czy przedszkolu). Tak naliczone opłaty są z jednej strony zestawiane z zadeklarowanymi przez rodziców godzinami pobytu dzieci, z drugiej zaś z bieżącym saldem rodzica w przedszkolu. Po uwzględnieniu przedpłat, zaległości i w końcu bieżących należności program generuje rachunek wraz z blankietem do wpłat pocztowych (przelewów) i wysyła na przypisany każdemu rodzicowi adres e-mail. Następnie rodzic dokonuje wpłaty (gotówka, przelew), którą administrator księguje w systemie wydając odpowiedni dokument (kasa przyjęła, kasa wydała np. resztę).

Raporty płatności i zestawienia widoczne w oprogramowaniu

Poniżej prezentujemy przykładowe widoki raportów, rachunków i okna przyjmowania płatności jakie dostępne są w module księgowym. Samo przyjmowanie płatności sprowadza się do minimum (wpisanie kwoty), która może być niższa niż należność (płatność na raty) lub wyższa. Jeśli jest wyższa system sam pyta co należy zrobić z nadpłatą np. księgować na następny okres rozliczeniowy (jako przedpłata) czy po prostu wydać resztę. Wszystko to ma na celu uproszenie procedury do niezbędnego minimum.

Rejestracja czasu pobytu w przedszkolach - przykładowy raport należności Rachunek za pobyt w przedszkolu System dla przedszkoli - zestawienie zbiorcze płatności

Jakie funkcje oferuje moduł księgowy PP?

Moduł księgowy jest dodatkowym elementem systemu "Punktualny Przedszkolak". System może funkcjonować bez modułu księgowego (wersja podstawowa) lub z modułem księgowym (wersja rozszerzona). Nie ma jednak możliwość korzystania tylko z modułu księgowego bez systemu rejestracji wejść i wyjść. Zatem, oprócz wszystkich funkcjonalności programu "Punktualny Przedszkolak" opisanych w poprzednich zakładkach moduł wprowadza dodatkowe funkcjonalności takie jak:

 • Praca na dowolnie zdefiniowanych okresach rozliczeniowych - np. od 1-szego dnia m-ca, od 15-go, okresy miesięczne, tygodniowe itp.
  Okno definicji okresów rozliczeniowych w przedszkoli
 • Deklaracja godzin pobytu - każdemu dziecku, można indywidualnie deklarować ilość godzin pobytu, stawki żywieniowe, zajęcia dodatkowe i z automatu wystawiać rachunek zgodny z deklaracją. Taki rachunek system automatycznie wysyła e-mailem do rodzica celem akceptacji lub zgłoszenia zmian.
  deklaracje godzin pobytu w systemie PP
 • Generowanie rachunków i blankietów pocztowych do przelewu - system tzw. jednym kliknięciem może generować zestawienie należności wraz z przekazem pocztowym(do przelewu) i wysyłać dokumenty na skrzynkę e-mail rodzica
 • Dowód wpłaty w systemie Punktualny Przedszkolak Przekaz pocztowy - przedszkole blankiet
 • Przyjmowanie płatności - księgowanie płatności dokonywane jest przez uprawnionego administratora, który wybiera rodzaj płatności (gotówka lub przelew) i datę jej księgowania na koncie. Można np. przyjąć płatność na konto 13 dnia m-ca a do systemu wprowadzić dopiero 20-go dnia tego miesiąca. Nie spowoduje to naliczenia dodatkowych odsetek ustawowych za przekroczony termin, gdyż data wprowadzenia do systemu i księgowania na koncie może być różna (odpowiednia).
 • System dla przedszkoli - okno przyjmowania płatności
 • Zarządzanie odsetkami ustawowymi - odsetki ustawowe mogą nie być naliczane. Decyduje o tym administrator. Ma to zastosowanie np. w przypadku gdy za pobyt dziecka w placówce (lub tylko za wyżywienie) płaci jednostka administracji publicznej np. MOPS.
  System dla przedszkoli - przyjmowanie przedpłat
 • Generowanie zestawień płatności - możliwość wydruku zestawienia prezentującego płatności za zadany okres lub księgowane w zadanym okresie dla poszczególnego dziecka lub całej grupy przedszkolnej.
  Naliczanie opłat w przedszkolu - wykaz płatności Bieżący stan płatności dla poszczególnych dzieci
 • Tryb zgłaszania nieobecności - pozwala na wprowadzenie nieobecności usprawiedliwionej (zgłoszonej wcześniej przez rodzica). Tak zgłoszone usprawiedliwienie nie powoduje naliczania opłat za pobyt i żywienie. Możliwie jest dowolne konfigurowanie mechanizmu naliczania opłat w przypadku nieobecności (np. naliczana opłata za żywienie i jednocześnie nie naliczana za pobyt)

 

bottom
© copyright by BioSys 2017     |     Polityka cookies - BioSys     |