Biosys Facebook Pixel

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę

11 listopada 2017

Piątek, 10 listopada 2017

Święto niepodległości w tym roku wypada w sobotę

Oddanie dnia wolnego za święto wypadające w sobotę to obowiązek pracodawcy.

kalendarz.png

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października 2012 r. (sygn. akt K 27/11) dał pracownikom możliwość odebrania dnia wolnego, jeżeli święto wypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Wynika to z faktu, iż każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Pracodawca w bieżącym roku  będzie miał wobec tego obowiązek udzielenia pracownikowi dnia wolnego za święto 11 listopada w innym terminie. Dodatkowy dzień wolny powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym co święto niepodległości.

Z odpowiednio dobranym narzędziem to naprawdę proste

W ramach systemu Etatomierz wyznaczenie i skonfigurowanie dodatkowego dnia wolnego od pracy jest łatwe i nie zabierające dużo czasu. Wystarczy, że zdefiniujesz dzień, który ma być oddany pracownikom, a następnie rozpiszesz w grafiku czasu pracy. System uwzględni naniesione „święto” i zaktualizuje dane w raporcie RCP. 


Zobacz inne