Biosys Facebook Pixel

Rejestracja Czasu Pracy a wykonywanie obowiązków w trybie zdalnym

Składanie e-wniosków urlopowych

Poniedziałek, 24 sierpnia 2020

Pełna obsługa elektronicznych wniosków urlopowych

Platforma WEB-Pracownik

praca zdalna-urlop.png

Platforma WEB-Pracownik daje możliwość zdalnego wnioskowania o dzień wolny.  Wszystkie prośby pracowników są rejestrowane i archiwizowane w aplikacji, co pozwala w znacznym stopniu ograniczyć papierową dokumentację. 

Obsługa e-wniosków urlopowych jest łatwa i zajmuje jedynie kilka minut. 

  1. Użytkownik może wnioskować o każdy rodzaj absencji. Wystarczy, że zaloguje się na indywidualne konto. 
  2. Pracownik, aby zarejestrować wniosek, zobligowany jest wypełnić krótki formularz. Prośba o dzień wolny przekazywana jest do Działu Kadr lub kierownika. 
  3. Administrator systemu otrzymuje powiadomienie o nowym wniosku. W celu weryfikacji powinien zalogować się do aplikacji. Po zapoznaniu się ze szczegółami (datą złożenia wniosku oraz terminem nieobecności) akceptuje bądź odrzuca prośbę. 
  4. Zaakceptowany wniosek zostaje zarchiwizowany a na koncie pracownika aktualizuje się wymiar urlopu. 

Zachęcamy do lektury artykułu opisującego możliwości naszego systemu w trybie pracy zdalnej – Zdalna Rejestracja Czasu Pracy. Zobacz inne