Biosys Facebook Pixel

Obowiązek gromadzenia informacji o przepracowanym czasie

Nowoczesny system Rejestracji Czasu Pracy

Poniedziałek, 24 stycznia 2022

Ewidencja czasu pracy w ramach umowy zlecenie

Rejestracja i planowanie czasu pracy w systemie Etatomierz

ewidencja-czasu-pracy-umowa-zlecenie.png

Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, nawet wówczas gdy zatrudnia tylko jednego pracownika. Przepisy prawa dopuszczają dwie formy gromadzenia i przechowywania informacji o przepracowanych godzinach: papierową i elektroniczną.

Czy obowiązek prowadzenia ewidencji godzin pracy obowiązuje także w przypadku umowy zlecenie?

Od roku 2017 każdy Zleceniodawca objęty jest obowiązkiem ewidencjonowania czasu pracy przeznaczonego na wykonywanie czynności określonych w zawartej umowie zlecenie.

W takich przypadkach świetnie sprawdzi się  elektroniczny system ewidencji czasu pracy. Nowoczesne aplikacje RCP to zestawy zaawansowanych narzędzi, które usprawniają proces i automatyzują zadania kadrowe.

Etatomierz spełnia wszystkie wymagania nowoczesnej ewidencji, a dodatkowo pozwala zaplanować i rozliczyć czas pracy. 
Zobacz inne