Biosys Facebook Pixel

Funkcjonalności systemu Etatomierz

Zamknięcie okresu rozliczeniowego

Piątek, 14 grudnia 2018

Koniec roku w firmie - obowiązki kadrowe

Jak sprawnie rozliczyć czas pracy?

komputer-lupa-kalkurator-zegar.png

Koniec roku to intensywny czas dla przedsiębiorców. Pracodawca zobligowany jest do przygotowania zbiorczych informacji dotyczących przepracowanego czasu, a także ilość godzin nadliczbowych w określonych działach. Pomocne jest także wygenerowanie raportu pokazującego ilość wyjazdów służbowych, zestawienia informującego o ilości dni wolnych, zwolnieniach lekarskich oraz absencjach w ujęciu całej firmy bądź z podziałem na działy.

Nasz flagowy produkt, system Rejestracji czasu pracy Etatomierz to narzędzie, które w znaczny sposób ułatwi cały proces.

Etatomierz nie tylko ewidencjonuje godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Funkcja rozliczania czasu pracy służy szybkiemu i sprawnemu zamknięciu cyklu rozliczeniowego.

System RCP daje możliwość podzielenia obowiązków. Kierownicy działów mogą zamykać okres rozliczeniowy dla swoich pracowników. Wówczas do biura kadr trafia kompletny raport. Po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentów możliwe jest zamknięcie okresu rozliczeniowego dla całego przedsiębiorstwa.

Ewidencja i rozliczenie czasu pracy to nie wszystko co możemy Tobie zaproponować. Produktem cieszącym się coraz większą popularnością wśród naszych Klientów jest Platforma WEB-Pracownik. To rozszerzenie systemu Etatomierz pozwalające na zarządzanie e-wnioskami urlopowymi oraz innymi rodzajami nieobecności. Raporty związane z absencjami aktualizują dane w aplikacji głównej. Więcej na temat Platformy WEB-Pracownik przeczytasz w osobnym  artykule - Platforma WEB. Zapraszamy do lektury. 


Zobacz inne