Biosys Facebook Pixel

Moduł rozszerzający działanie systemu RCP

Sposób na wzmocnienie standardowej rejestracji czasu pracy

Środa, 22 lipca 2020

Moduł FOTO-Rejestracji

Rozbudowa aplikacji Etatomierz

foto-aparat-zegar-camera.png

Moduł FOTO-Rejestracji pozwala stworzyć system, który będzie alternatywą dla rozwiązań opartych na biometrii. Głównym założeniem modułu jest połączenie rejestratora RCP z kamerą IP. Operator otrzymuje dostęp do zdjęć, wykonanych w momencie odbicia karty, dzięki czemu ma pewność, że rejestrację zrealizował właściwy pracownik.

Poniżej opisujemy najważniejsze zalety Modułu FOTO-Rejestracji:

  • operator ma pewność, że kartę odbił kontrolowany pracownik;
  • wykonane zdjęcia to potwierdzenie, że pracownicy postępują zgodnie z obowiązującym regulaminem np. wchodząc na hale produkcyjną noszą odzież ochronną;
  • wdrożenie modułu pozwala wyeliminować proceder zamiany kart między współpracownikami;
  • operator może porównać zdjęcia zrobione w czasie odbicia karty z tymi, które widnieją w aktach pracowniczych.

Rozszerzenie systemu Rejestracji Czasu Pracy pozwala na wzmocnienie działania aplikacji i jest produktem świetnie funkcjonującym w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Rozbudowa oprogramowania Etatomierz jest możliwa od wariantu Easy.

Poznaj więcej szczegółów dotyczących funkcjonowania Modułu FOTO-Rejestracji. Zapraszamy do lektury artykułu Moduł FOTO-Rejestracji


Zobacz inne