Biosys Facebook Pixel

Możliwości systemu RCP w zdalnym trybie pracy

Zgłaszanie absencji

Wtorek, 29 września 2020

Moduł dodatkowy - Platforma WEB-Pracownik

Wnioski o nieobecności wysyłane z dowolnego urządzenia

actual-praca zdalna-absencje.png

Moduł rozbudowujący system RCP - Platforma WEB-Pracownik daje możliwość zdalnego rejestrowana początku i końca pracy, komunikowania się z pracownikiem, a także zgłaszania wszystkich rodzajów absencji.

Porównywalnie jak w sytuacji rejestracji zdarzeń, użytkownik zagadnienia związane z nieobecnością w pracy może załatwić zdalnie.

 Jak wygląda zgłaszanie absencji przez pracownika?

  1. W pierwszej kolejności pracownik loguje się na swoje własne konto. Generuje nowy wniosek, a następnie przesyła do przełożonego. 
  2. Osoba decyzyjna otrzymuje powiadomione o wpłynięciu prośby. Zapoznaje się z treścią i podejmuje decyzje o akceptacji bądź odrzuceniu. 
  3. Zaakceptowany wniosek automatycznie aktualizuje wymiar urlopu. Użytkownik może także zobaczyć zestawienie dni wolnych pozostałych do wykorzystania oraz ilość nieobecności z powodu choroby. 

Platforma WEB-Pracownik zawiera szereg przydatnych funkcjonalności w zakresie obsługi wniosków urlopowych oraz wymiany informacji między kadrą zarządzającą a pracownikami. Zapraszamy do zapoznania się z opisem produktu - Wnioski urlopowe i o wiele więcej.


Zobacz inne