Kompendium wiedzy o najważniejszym systemie w naszej ofercie

Rejestracja i rozliczanie czasu pracy

Poniedziałek, 25 listopada 2019

Rozliczanie czasu pracy

System Etatomierz

komputer pracownik notes raport zegar.png

Nowoczesne rozwiązania RCP powinny być zbiorem narzędzi, ułatwiających sprawne zarządzanie przepracowanym czasem.  

System Etatomierz nie tylko rejestruje godziny spędzone w biurze, pozwala także rozliczyć czas pracy. Aplikacja dostosuje się do sposobu zarządzenia kadrą w Twoim przedsiębiorstwie. Naszym Klientom proponujemy automatyzacje, różne uprawnienia dla operatorów a także połączenie manualnego sposobu administrowania danymi z automatycznym działaniem aplikacji.

Rozliczenie czasu pracy może odbywać się w paru krokach:

Po pierwsze: RAPORT

Operator generuje z systemu raporty z informacjami o nieobecnościach oraz porównaniem normy z faktycznym czasem spędzonym w biurze. W zestawieniach uwzględnione zostaną także nadgodziny 50% oraz 100%, praca w nocy, dodatki, w tym za pracę w dzień wolny, urlopy wypoczynkowe, nieobecności z powodu choroby, a także inne rodzaje absencji.

Po drugie: ZAANGAŻOWANIE KIEROWNIKÓW

Kierownik generuje kompletny raport RCP dla swojego zespołu. Uzupełnia wszelkie braki w ewidencji – ręcznie lub korzystając z automatyzacji.

Po trzecie: UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH DANYCH

Pora na uzupełnienie niedoczasów oraz rozliczenie godzin nadliczbowych.

W ramach aplikacji istnieje kilka metod uzupełnienia luk:

a) Platforma WEB-Pracownik – doceniane przez użytkowników narzędzie obsługujące e-wnioski urlopowe.

b) Uzupełnienie informacji bezpośrednio w systemie.

c) Automatyzacja, czyli działanie Etatomierza bez udziału operatora.

Godziny nadliczbowe rozliczane są w ramach okresu rozliczeniowego. Zaakceptowany czas może być uwzględniony, jako uzupełnienie absencji (np. spóźnień czy przekroczenia przerw), odebrany, jako dzień wolny lub przekazany do wypłaty, jako nadgodzina.

Po czwarte: ZAMKNIĘCIE MIESIĄCA

Ostatnim krokiem w procesie rozliczania czasu pracy jest wprowadzenie do programu kadrowo-płacowego ewidencji czasu pracy wszystkich pracowników. Dział Kadr po akceptacji otrzymanych dokumentów (np. od Kierowników) zamyka miesiąc dla całej firmy.

Więcej na temat rozliczania czasu pracy piszemy w artykule Rejestracja Czasu Pracy. Zachęcamy do lektury. Zapraszamy Cię również do śledzenia nas na Facebooku


Zobacz inne