Biosys Facebook Pixel

System RCP a praca w trybie zdalnym

Wysyłanie wiadomości i możliwość wnioskowania

Poniedziałek, 29 czerwca 2020

Platforma WEB-Pracownik

Komunikacja między przełożonym a pracownikiem

komputer-roslina-telefon-wiadomosci.png

Platforma WEB-Pracownik pozwala nie tylko zdalnie zarejestrować początek i koniec pracy, ale także komunikować się z pracownikiem. 

Przesyłanie wiadomości między parownikiem a przełożonym sprawdzi się szczególnie w pracy wykonywanej z domowego biura. 

Jak to wygląda w praktyce? 

1. Notatka do wniosku o rejestracje zdarzenia 

Pracownik może wysłać do przełożonego informacje o tym, nad jakim zagadnieniem pracował w minionym dniu. Notatka jest mniej oficjalną formą, użytkownik sam tworzy jej treść – może np. uprzedzić kierownika, że w najbliższym czasie planuje urlop. 

2. Wniosek kadrowy

 Ten rodzaj komunikatu zamyka się w oficjalnej formie. Przełożony może stworzyć ankietę, którą pracownik będzie musiał wypełnić, aby zarejestrować zdarzenie. Pytania Kierownika mogą dotyczyć postępu w realizacji zadań. Użytkownik może wykorzystać ten sposób komunikacji w sytuacji, gdy chce zgłosić nieprawidłowe działanie sprzętu, lub poprosić o wydanie nowego. 

Wniosek kadrowy jest widoczny dla Kierownika i Zarządu. 

Szerzej na temat narzędzi wspierających pracę zdalną piszemy w artykule - Zdalna Rejestracja Czasu Pracy. Zapraszamy do lektury.Zobacz inne