Biosys Facebook Pixel

Biometryczna kontrola dostępu – dlaczego jest istotna?

Biometryczne systemy kontroli dostępu w Twojej firmie

Poniedziałek, 27 lutego 2017

Biometryczna kontrola dostępu – dlaczego jest istotna?

biometria

Kontrola dostępu jest procedurą niezbędną w przypadku każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Ograniczenie dostępu do określonych danych chroni firmę przed wyciekiem informacji, które mogłyby zaszkodzić interesom przedsiębiorstwa. Kontrola danych do także ochrona intelektualnych oraz technologicznych wartości danej firmy.

Można skorzystać z wielu metod wspomnianej technologii. Istnieje szeroki wachlarz możliwości, który daje mniejsze lub większe poczucie kontroli. Można zastosować kodowanie przy wejściu do każdego pomieszczenia w firmie. Powszechnie jest także wykorzystywanie imiennych kart chipowych lub magnetycznych, jednak to, co zapewnia największą skuteczność, jest związane z dokładnym odczytaniem tożsamości pracownika.

Mowa o nowoczesnych skanach tęczówki oraz siatkówki oka, o mechanizmach pozwalających na rozpoznanie głosu, postury, czy gestów typowych dla danego pracownika. W momencie, gdy w obiekcie znajdzie się intruz, czyli osoba, która nie zostaje rozpoznana przez system, dochodzi do uruchomienia systemu alarmowego zawiadamiającego odpowiednie organy władzy.

Teren objęty szczególną ochroną, pozwala firmie na bezpieczne i swobodne prowadzenie interesów. Przedsiębiorcy, którzy zaniedbują kwestię bezpieczeństwa, nie mogą się liczyć z długotrwałym utrzymaniem wysokiej pozycji firmy na rynku. System kontroli to zabezpieczenie zarówno dla pracodawcy, jak i zatrudnionych w danym obiekcie osób.

W dużych korporacjach, poza zatrudnieniem ochroniarzy, powszechny jest widok specjalnych bramek z systemami kontroli biometrycznej, która uniemożliwia dostanie się do obiektu danej firmy osobom, które nie są do tego upoważnione. Nie da się ukryć, że w przypadku placówek składających się z wielu kondygnacji, takie nowoczesne rozwiązanie jest konieczne do zapanowania nad obszernym terenem.

Wszelkie próby wtargnięcia do obiektu przez osoby nieupoważnione, są wychwycone i przekazane do osób, które będą mogły uskutecznić odpowiednie procedury egzekwujące karę. Ścisłe systemy kontroli oraz restrykcyjne procedury są coraz bardziej powszechne w obiektach, gdzie toczy się walka o ludzkie życie.

Placówki adopcyjne, szpitale, ośrodki onkologiczne, hospicja, czy zakłady karne – wszędzie tak konieczne jest użycie nowoczesnych systemów biometrycznych. Systemy kontroli są stosowane także w obiektach zagrożonych ryzykiem wystąpienia pożarów.

Biometryczna kontrola dostępu to bez wątpienia krok ku bezpiecznej przyszłości. Technologie związane z tym mechanizmem z roku na rok stają się coraz bardziej dokładne i specyficzne dla danego obiektu budowlanego.


Zobacz inne