Dla kogo biometryczna kontrola dostępu?

technologie kontroli dostępu - systemy SKD

Czwartek, 14 kwietnia 2016

Dla kogo biometryczna kontrola dostępu?

odcisk palca monochromatyczny

Nieustannie zdobywana wiedza pozwala nam na stosowanie dokładniejszych i bardziej zaawansowanych technologii. Wykorzystujemy nie tylko maszyny i urządzenia mechaniczne, ale coraz bardziej wgłębiamy się w dziedzinę biologii i tego, jak można ją wykorzystać w codziennym życiu. 

Bazując na nauce o człowieku i jego anatomii, powstały zaawansowane systemy biometryczne, które stosowane są w wielu aspektach naszego życia. Jednym z nich jest ochrona dostępu do określonego miejsca lub konkretnych danych. Wszystko odbywa się za pomocą odcisku palca, skanu siatkówki oka lub na podstawie obrazu rysów twarzy. To bardzo sprawny system, który posiada szczególnie ważną cechę – jest praktycznie nie do złamania czy podrobienia. Jak dokładnie działa?

Urządzenia wykorzystujące zaawansowaną technologię biometrii wyposażone są w specjalne czytniki, które są w stanie odczytać z tkanek naszego ciała potrzebne informacje. Nie potrzebujemy karty ani specjalnego kodu, aby uzyskać dostęp do uprawnionego dla nas miejsca. Do systemu zostaje wprowadzony odcisk palca konkretnego osoby, adnotacja dotycząca jej rysów twarzy lub skan siatkówki oka. Są to niepowtarzalne cechy każdego z nas, dlatego możemy mieć pewność, że nikt niepowołany nie uzyska dostępu do danego miejsca. Czasami takie systemy określamy jako biometryczna kontrola dostępu w obrębie całego systemu KD przedsiębiorstwa. Urządzenie rejestrujące to czytnik biometryczny lub rejestrator biometryczny.

Wejście na teren firmy lub do chronionego pomieszczenia odbywa się poprzez sprawdzenie wzorca przechowywanego w bazie danych ze wzorcem osoby, która stoi przed czytnikiem. Obsługa urządzenia jest wyjątkowo prosta i została przystosowana także dla niedoświadczonych użytkowników. Istnieją dwie drogi dostępu – za pomocą specjalnego skanera biometrycznego lub przy użyciu tradycyjnych kart zbliżeniowych. Druga opcja może być przydatna w momencie, gdy nie będziemy mogli skorzystać z pierwszej możliwości. Rana opuszka palca, poważne zadrapanie na twarzy lub kłopoty z oczami mogą spowodować, że system nie powiąże nas z zapisanym wzorcem. W takim przypadku rozwiązaniem będzie zastosowanie indywidualnych kart magnetycznych, które działają niezależnie od technologii biometrycznej. Istnieje również możliwość wprowadzenia kodu PIN, który zastępuje kartę oraz pozwala awaryjnie uzyskać dostęp na dany teren.

Jeśli jesteś zainteresowany pełnym wdrożeniem kontroli dostępu zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.


Zobacz inne