Biosys Facebook Pixel

Biometryczna kontrola w systemach RCP

Odcisk palca, czyli linie papilarne

Poniedziałek, 26 stycznia 2015

Biometryczna kontrola

Kontrola biometryczna - palec

Każdy człowiek posiada takie cechy charakterystyczne, które są niepowtarzalne, nie sposób pomylić dwóch osób. Z tego powodu coraz popularniejsze są urządzenia biometryczne, wykorzystywane w kwestii kontroli dostępu oraz systemu RCP, czyli rejestracji czasu pracy. Tą niepowtarzalną cechą są linie papilarne, dlatego pracownik przykłada palec do czytnika, jest on skanowany, a następnie system próbuje zidentyfikować osobę i sprawdzić, czy może ona wejść w specjalną strefę chronioną, niedostępną dla nieuprawnionych. Po weryfikacji zostaje elektrozamek zostaje otwarty przez system lub nie, w przypadku braku uprawnień.

Każda próba zostaje precyzyjnie odnotowana w pamięci systemu, dzięki czemu pracodawca ma później wgląd, kiedy pracownik próbował wejść na stanowisko pracy. Nie są potrzebne sterty kartek, podpisów, osoby pilnującej wejście. Wszystko odbywa się sprawnie, a próby oszustwa nie wchodzą w grę.

Jeśli w zakładzie pracy jest kilka wejść do różnych stref chronionych, wtedy do każdego kontrolera doprowadzana jest infrastruktura techniczna. Cały zabieg jest nieco skomplikowany, a koszty inwestycji rosną.

Zastosowanie biometrii do kontroli dostępu pozwala jednak obniżyć koszty w innej materii, bowiem nie jest potrzebny wyrób kart (zdarzają się przypadki zagubień i konieczne jest wyrobienie nowej). W przypadku urządzenia biometrycznego, wszystko odbywa się sprawnie, a kontroler, który zapamiętuje wejścia jest w niewidocznym miejscu.


Zobacz inne