Biosys Facebook Pixel

Lista obecności w pracy

Jakie rozwiązanie warto wdrożyć w firmie?

Wtorek, 3 stycznia 2023

Czy lista obecności pracownika jest obowiązkowa?

czy-lista-obecnosci-w-pracy-jest-obowiazkowa.png


Temat listy obecności w pracy wydaje się prosty i jasny dla wszystkich przedsiębiorców. Jednak gdy spojrzymy głębiej okazuje się, że są aspekty które budzą wątpliwości. W dzisiejszym wpisie postaramy się wyjaśnić kłopotliwe wątki, podzielić się wiedzą oraz usystematyzować fakty.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, z którego dowiesz się:

  • czym jest lista obecności w pracy?
  • czy sporządzenie i udostępnienie pracownikom listy obecności w firmie jest obowiązkowe? Co mówi Kodeks Pracy?
  • lista obecności w pracy a ewidencja czasu pracy – czy to są synonimy?
  • jak powinna wyglądać lista obecności w firmie? jakie rozwiązanie możesz zastosować w swoim biznesie?

Nie przegap: Nowoczesny system Rejestracji Czasu Pracy – wady i zalety

Lista obecności w pracy – czym jest i do czego jest potrzebna? 

lista-obecnosci-w-pracy-do-czego-jest-potrzebna.png

Jak sama nazwa wskazuje lista obecności ma dostarczyć informacji, kto danego dnia jest w pracy. Posiadanie tych danych znacznie ułatwia codzienność osób decyzyjnych i kierowników. Zdecydowanie łatwiej na tej podstawie dokonać rozliczenia przepracowanego czasu a także sporządzić ewidencję. Są to główne powody dla których przedsiębiorcy decydują się na takie rozwiązanie. 

skontaktuj-sie-z-nami.png

Lista obecności w firmie a Kodeks Pracy – czy tworzenie takiego dokumentu jest obowiązkowe?  

lista-obecnosci-w-firmie-a-kodeks-pracy.png

Z listą obecności jest podobnie jak z kartą obiegową dla pracowników - wszyscy znamy te pojęcia, są dla nas naturalne i zakładamy, że pracodawcy stosują wymienione rozwiązania w swoich firmach, gdyż wymaga tego Kodeks Pracy. Prawda jest jednak nieco inna. 

Lista obecności w pracy – podobnie jak Karta Obiegowa – jest dokumentem wewnętrznym, którego powstanie i stosowanie zleca przedsiębiorca. Pracownicy są proszeni o rzetelne składanie podpisów po przyjściu do biura. Uzupełnianie dokumentu na bieżąco pozwala na łatwiejsze prowadzenie ewidencji czasu pracy. Biorąc pod uwagę przepisy prawa lista obecności w firmie nie jest obowiązkowa. Próżno szukać zapisów o tego typu dokumencie w Kodeksie Pracy. 

 Lista obecności w pracy, ewidencja czasu pracy – dwa pojęcia, które brzmią podobnie, ale nie oznaczają tego samego

Zasadniczą różnicą między wymienionymi wyżej dokumentami jest fakt, że ewidencja czasu pracy jest obligatoryjna i opisana w kodeksie pracy. 


§ 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.” Art. 149. KP 


Elektroniczna lista obecności i ewidencja czasu pracy w jednym? Oto rozwiązanie cenione przez pracodawców  

 Kluczowym celem listy obecności w firmie jest informacja, kto pojawił się w biurze i o której rozpoczął pracę. Dokładne te same dane zawiera w sobie elektroniczna ewidencja czasu pracy. Nasz flagowy produkt, czyli Etatomierz dodatkowo spełnia wszystkie wymogi opisane w aktach prawnych. W aplikacji oprócz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy możesz zobaczyć:

Dodatkowo nowoczesna ewidencja czasu pracy, daje możliwość przechowywania archiwalnych danych, nawet kilkadziesiąt lat wstecz. Pozwoli Ci to na zastąpienie przestarzałych teczek pracowniczych elektronicznymi dokumentami, ograniczone zużycie papieru, a co za tym idzie mniejszy bałagan oraz więcej przestrzeni w biurze.

Z naszych rozważań wynika jasno, że nie musisz tworzyć dodatkowych list obecności, aby gromadzić niezbędne informację, działać zgodnie z prawem i jednocześnie dbać o środowisko. Elektroniczny system ewidencji czasu pracy spełnia wiele funkcji i zdecydowanie ułatwia codzienną pracę. 

przekonaj-sie-co-zyskasz.png

Zobacz inne