Gdzie wykorzystujemy karty zbliżeniowe?

Nowoczesna firma i karty zbliżeniowe

Czwartek, 12 lipca 2018

Do czego przydatne są karty zbliżeniowe?

Transpondery zbliżeniowe w Twojej firmie

karty zbliżeniowe w portfelu

Powszechność transponderów zbliżeniowych nieustannie rośnie! Coraz częściej karty zbliżeniowe wykorzystywane są w wielu systemach, które nas otaczają. Przyglądnijmy się, gdzie można je użyć w dzisiejszych czasach.

Wykorzystanie w systemach rejestracji czasu pracy

Karty zbliżeniowe są bardzo często używane w systemach rejestracji czasu pracy dla identyfikacji pracowników. Przy wejściu na teren firmy pracownik zbliża swój identyfikator do terminala czasu pracy i od razu ma zarejestrowane rozpoczęcie czasu pracy. Analogiczną czynność realizuje przy opuszczeniu swego zakładu pracy. Finalnym efektem takiego działania jest naliczenie i rozliczenie czasu pracy, czyli de facto wypłata należnego wynagrodzenia. Za poprawność obliczonych danych odpowiada odpowiednio skonfigurowany system rcp.

Wykorzystanie w systemach kontroli dostępu

Karty zbliżeniowe są powszechnie wykorzystywane przy kontroli dostępu. Tutaj zbliżenie karty do czytnika znajdującego się przy drzwiach powoduje zwolnienie blokady i umożliwienie przejścia pracownikowi. Co więcej, odpowiednio zaprojektowany i skonfigurowany system pozwoli od razu zarejestrować zdarzenie RCP przy zbliżeniu karty zbliżeniowej do czytnika, umieszczonego przy drzwiach. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy ściśle zintegrowane systemy KD i RCP w całym przedsiębiorstwie. Nie muszę chyba podkreślać, że takie rozwiązanie znacząco wpływa na ekonomię i ergonomię rozwiązań wdrażanych w naszym miejscu pracy.

Inne sposoby wykorzystywania kart zbliżeniowych

Karty zbliżeniowe są też wykorzystywane w innych celach, a przykłady znajdziesz poniżej

Autoryzacja wydruku

Zbliżenie swojej karty RFID może autoryzować drukowanie na drukarce w firmie. Wówczas wszelkie dokumenty wysłane do drukarki, muszą być autoryzowane, przez osobę upoważnioną poprzez zbliżenie swojej karty zbliżeniowej. 

Dostęp do windy

Przy zaawansowanych systemach kontroli dostępu stosuje się też rozwiązanie w zarządzaniu funkcjonowaniem firmowej windy. Wówczas aby „wezwać windę” konieczne jest zbliżenie swojej karty. Takie rozwiązanie stosuje się zwykle w windach, które realizują dostęp do chronionych pomieszczeń.

Systemy alarmowe

Możliwe jest takie ustawienie systemu alarmowego, że rozbrojenie alarmu lub wyłączenie syreny odbywa się poprzez zbliżenie dedykowanej karty do określonego czytnika. W takim ujęciu systemu tylko upoważniona osoba, posiadająca autoryzowaną kartę może wykonać powyższe czynności.

Jak dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy dopasują rozwiązanie idealne dla Twojej firmy.Zobacz inne