Biosys Facebook Pixel

Dziecko pod kontrolą

System RCP w przedszkolu

Poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Dziecko pod kontrolą

radość dzieci w przedszkolu

Systemy rcp kojarzone są głównie z ewidencją czasu pracy osób zatrudnionych w danej firmie. Jednak to nie jedyne zastosowanie tego typu urządzeń. Jak się okazuje, technologia kontroli przydaje się także w miejscach, gdzie nie przypuszczalibyśmy, że mogą się sprawdzić. Jednym z takich lokali są przedszkola.

Nie ma jednak obawy, o to, że dzieci ewidencjonowane są pod względem wykonanej pracy. Rozliczanie czasu opiera się o liczbę godzin, jaką maluchy pozostają pod opieką placówki. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z września 2011 roku, naliczanie opłaty za przedszkole jest zależne od czasu, jaki dziecko spędzi pod opieką wykwalifikowanych pracowników.

Odgórnie ustalany jest próg, który zawiera godziny obowiązkowe, czyli takie, jakie najmłodsi muszą spędzić w przedszkolu. Oprócz tego istnieje możliwość naliczania czasu dodatkowe, czyli wszelkiego rodzaju zajęć polekcyjnych, np. muzycznych, tanecznych czy plastycznych. Jeśli placówka przyjmuje dużą liczbę dzieci, zliczanie należności, jakie muszą pokryć rodzice, może być uciążliwe i zajmować sporo czasu. Dlatego z rozwiązaniem wychodzą systemy ewidencjonowania czasu, usprawniające pracę przedszkoli.

Elektroniczna rejestracja pobytu dziecka w placówce odbywa się w oparciu o czytnik kart zbliżeniowych, breloki zbliżeniowe do kluczy, odciski palca lub kod PIN. Do systemu wprowadzony zostaje rodzic lub prawny opiekun najmłodszego. W momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola osoba uprawniona rejestruje to zdarzenie jako początek rozliczania czasu. Analogicznie odbywa się zakończenie ewidencji. Podczas odbierania pociechy z placówki, rodzic lub opiekun odbija kartę, odcisk palca lub wpisuje PIN w urządzeniu.

Zarejestrowane informacje zostają przekazane do systemu, który zlicza godziny pobytu malucha i może wystawić raport podsumowujący. W momencie przekroczenia określonego progu czasowego urządzenie zapisuje go dodatkowo, jako nadgodziny. Według ustawy każdemu dziecku przysługuje bezpłatnie 5 godzin czasu ponad limit. W przypadku większej ilości pobrana zostanie opłata.

To przydatna technologia, która poza usprawnieniem czasu przedszkola, pomaga również rodzicom. W jasny i klarowny sposób wykazuje należności, jakie trzeba uregulować, bez ukrytych kosztów i dodatkowych opłat, które nie powinni się znaleźć w cenie. Rejestracja czasu pracy natomiast świetnie się spisze dla rozliczania godzin pracy persolnelu.


Zobacz inne