Biosys Facebook Pixel

Elektroniczne rozliczanie czasu pracy

poznaj nasze rozwiązania

Piątek, 7 maja 2021

Elektroniczne rozliczanie czasu pracy w przedsiębiorstwie

elektroniczne-rozliczanie-czasu-pracy-rozwoj-firmy.png

System RCP spełnia funkcje nowoczesnej ewidencji czasu pracy. Jest to także narzędzie, pomocne w procesie sprawnego oraz szybkiego elektronicznego rozliczania czasu pracy. Możliwe jest także rozbudowanie naszej aplikacji o moduły dodatkowe, które pozwolą właściwie zarządzać czasem pracy. 

Jak elektroniczne rozliczanie czasu pracy może wpłynąć na rozwój firmy?

elektroniczne-rozliczanie-czasu-pracy-biuro.png

Po pierwsze: zyskujesz dostęp do rzetelnych danych.  

Jak wygląda proces elektronicznego rozliczania czasu pracy? Najczęściej początek to określenie, czy Pracownik wypełnił grafik godzin pracy zgodnie z rzeczywistą normą. Zestawienie, pobrane z aplikacji jest listą obecności użytkownika systemu. Raport ukazujący czas spędzony w biurze, powstaje na podstawie odbić na czytniku. System Etatomierz samoczynnie przetwarza zebrane informacje oraz  powiadamia operatora, w którym dniu zarejestrowana została nieobecność, a także jaki był jej powód. 

Elektroniczny system rozliczania czasu pracy porówna normę z czasem faktycznie przepracowanym, rozliczy niedoczasy i godziny nadliczbowe. Kalkulacja nadgodzin 50% i 100% to kolejny element elektronicznego rozliczenia czasu pracy. System pomoże w rozliczeniu delegacji, a także każdej przerwy (przykładem może być przerwa na papierosa). System Etatomierz przeliczy pracę w godzinach nocnych, absencje wypoczynkowe, zwolnienia chorobowe, jak również inne nieobecności.

Po drugie: możesz podzielić zadania do wykonania.  

W wielu firmach rozliczanie czasu pracy to zadanie nie tylko dla Działu Kadr. Często wyznaczoną część czynności wykonuje Kierownik. W ramach elektronicznego systemu rozliczania czasu pracy Etatomierz istnieje możliwość nadania uprawnień dla każdego z operatorów. 

Kierownik planuje godziny pracy dla członków swojego działu. Kreuje grafiki czasu pracy, a pod koniec miesiąca pobiera raport pomocny w procesie rozliczania przepracowanych godzin. Zestawienie ujawnia wszystkie „niedoróbki”, w skład których wchodzą:

 • spóźnienia;
 • zbyt długi czas spędzony na przerwie;
 • opuszczenie biura w trakcie pracy;
 • absencje bez powodu oraz godziny nadliczbowe. 

Po trzecie: uzupełni braki do obowiązującej normy. 

W elektronicznym systemie rozliczania czasu pracy Etatomierz możliwe jest uzupełnienie luk w czasie pracy w następujący sposób:

 • aktywność pracownika – składanie wniosków o korektę zdarzeń lub dzień wolny za pomocą Platformy WEB-Pracownik;
 • uzupełnianie luk bezpośrednio w aplikacji;
 • automatyczne działanie programu. 

Po czwarte: weź pod uwagę czas nadpracowany.  

W zakres okresu rozliczeniowego wchodzi zatwierdzenie czasu nadliczbowego. Przyjęty czas może zostać wykorzystany do uzupełnienia braków, czyli przykładowo spóźnień, oddany pracownikowi jako dzień wolny, jak również wpłacony w ramach nadgodzin. 

Po piąte: zamknij miesiąc.  

Rozliczanie czasu pracy z reguły finalizuje wprowadzenie do programu kadrowo-płacowego rejestru czasu pracy każdego z pracowników. Elektroniczny system rozliczania czasu pracy jest ogromnym wsparciem Działu Kadr w weryfikacji oraz potwierdzeniu otrzymanych od Kierowników informacji. Po akceptacji wszystkich danych możliwe jest zamknięcie miesiąca dla całej firmy. 

Elektroniczne rozliczanie czasu pracy – mamy do zaoferowania różne rozwiązania 

firma-elektroniczne-rozliczanie-czasu-pracy.png


W celu przyśpieszenia procesu elektronicznego rozliczania czasu pracy w przedsiębiorstwie, proponujemy rozszerzenie systemu o Platformę WEB-Pracownik. Dlaczego warto wdrożyć takie rozwiązanie? Poniżej przedstawiamy zalety:

 • pełna obsługa e-wniosków urlopowych;
 • wgląd w raporty czasu pracy z oznaczonymi absencjami;
 • wiadomości adresowane do pracownika np. zaproszenie do Działu Kadr;
 • notatki i wiadomości wysyłane między użytkownikiem systemu, a przełożonym.
Elektroniczny system rozliczania czasu pracy to zbiór narzędzi ułatwiający pracę Kierowników i Działu Kadr w każdej firmie. 


Zobacz inne