Etatomierz – efektywne rozliczenie czasu pracy w Twojej firmie

Etatomierz to kompleksowy system, który w szybki, prosty i efektywny sposób rozliczy czas pracy pracowników w Twojej firmie.

Poniedziałek, 27 sierpnia 2018

Etatomierz – efektywne rozliczenie czasu pracy w twojej firmie

Rozliczenie czasu pracy

Ewidencjonowanie czasu pracy to istotny element kontroli działań pracowników w każdej firmie. Często jednak przybiera dość archaiczne formy w postaci list obecności wypisywanych ręcznie na wejściu bądź wyjściu z pracy. Jest to dość ryzykowne, bo taka lista łatwo może się zgubić, pracownik może ją błędnie wypełnić bądź zapomnieć się podpisać. Poza tym pozostaje jeszcze kwestia zliczania i rozliczania godzin pracowniczych na co muszą poświęcić czas i energię osoby z działu kadr. O ile więc lepszym rozwiązaniem jest automatyczna ewidencja czasu pracy i jego rozliczanie w jednym. Poznaj system Etatomierz i zarządzaj czasem swoich pracowników kompleksowo i wydajnie. Oto jego największe zalety.

Przejrzysty raport

Etatomierz pozwala na generowanie jasnych raportów dotyczących czasu pracy Twoich pracowników. Na jego podstawie szybko ocenisz, kto wyrabia obowiązujące normy, ko się często spóźnia albo ma liczne absencje lub wydłuża sobie przerwy. Tutaj wszystko widać czarno na białym, łatwo więc zauważyć wszelkie niedociągnięcia i wprowadzić niezbędne do poprawy sytuacji zmiany.

Pracownicy odbijają się elektroniczną klapką, która automatycznie rejestruje wszelkie ich ruchy w firmie. System rejestracji czasu pracy zapisuje dane automatycznie. Dzięki temu dostęp do informacji jest szybki i prosty.

Jasny podział obowiązków

Etatomierz umożliwia odciążenie działu kadr, który zamiast zajmować się zliczaniem przepracowanych godzin, może bardziej efektywnie spożytkować ten czas. Ponadto system umożliwia przejęcie części obowiązków przez kierowników poszczególnych działów. To oni mogą teraz w szybki i prosty sposób kontrolować czas pracy swoich podwładnych, na bieżąco analizować czasy przyjść i wyjść, nieobecności, spóźnienia czy urlopy. A to wszystko z a pomocą kilku kliknięć myszą.

Uzupełniane braków w ewidencji

Wszelkie luki w ewidencji czasu pracy kierownik sam może uzupełnić. Istnieje także możliwość wprowadzania zmian sugerowanych przez pracownika. To bezpośredni przełożony może teraz akceptować lub odrzucać wnioski urlopowe oraz przyjmować zwolnienia lekarskie i rozliczać je w systemie bez konieczności angażowania działu kadr.

Wygodną opcją jest również platforma WEB – Pracownik, która daje częściowy dostęp do systemu pracownikowi. Z jej pomocą podwładny może składać e-wnioski, załatwiając większość spraw kadrowych zdalnie.

Rozliczenie nadgodzin

Etatomierz szybko i sprawnie rozlicza nadgodziny pracy, zarówno te w systemie 50%, jak i 100%. Na polecenie może wyznaczyć ilość godzin do odbioru oraz termin wynikających z tego tytułu dni wolnych lub wcześniejszego wyjścia z pracy. Łatwo też wyliczy kwotę, jaką powinien za nie otrzymać pracownik. Kierownik sam akceptuje nadgodziny codziennie lub jednorazowo pod koniec miesiąca. Wszelkie modyfikacje mogą być wprowadzone i zatwierdzone w dowolnym momencie. Pracownik może też złożyć e-wniosek o odbiór nadgodzin w konkretny dzień.

Zamykanie okresu rozliczeniowego

Po uzupełnieniu wszelkich danych, przyjęciu lub odrzuceniu wniosków, rozliczeniu godzin nadliczbowych kierownik każdego działu zamyka okres rozliczeniowy i przesyła raport do działu kadr. Tam pracownicy weryfikują poprawność raportu, przyjmuje go albo nanosi poprawki. Tu zamyka się cały okres rozliczeniowy dla poszczególnych działów i całej firmy.

Jak widać, Etatomierz znacznie ułatwia ewidencjonowanie i rejestrację czasu pracy w każdym przedsiębiorstwie. Pełna automatyzacja i jasny przebieg działań ogranicza błędy i niedopatrzenia, optymalizuje pracę oraz podnosi jej efektywność. Dzięki temu nowoczesnemu systemowi mamy pewność, że rozliczenie czasu pracy w naszej firmie przebiega wzorcowo.


Zobacz inne