Biosys Facebook Pixel

System Rejestracji Czasu Pracy - Etatomierz

Przykład wykorzystania na potrzeby ewidencji czasu pracy ucznia w trakcie praktyk

Środa, 20 października 2021

Ewidencja czasu pracy ucznia w trakcie praktyk zawodowych

uczen-praktyki-ewidencja-godzin.png

Od wielu lat, jedną z najlepszych metod przygotowania uczniów do pracy są praktyki zawodowe. Pozwalają one młodemu człowiekowi zapoznać się z praktyczną stroną zdobywanej wiedzy oraz pomóc w wyborze właściwej ścieżki kariery. Dla firm są doskonałą formą zaprezentowania się przed osobami, które wkrótce pojawią się na rynku pracy. 

Wymiar czasu pracy dla młodego pracownika - pełny etat czy pół etatu? 

czas-pracy-uczen-praca.png

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej czas pracy pracowników młodocianych to nie tylko praca w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, ale także czas nauki zgodny z obowiązkowym planem lekcji. Oznacza to, że do czasu pracy wlicza się czas obowiązkowych zajęć szkolnych. Pojawia się pytanie jak zgodnie z kodeksem pracy ustalić wymiar czasu pracy ucznia - pełny etat czy pół etatu? Ile godzin może przepracować uczeń w czasie praktyk zawodowych?

Przepisy mówią, że uczeń, który ukończył 18 r.ż. może wypracować wymiar pełnego etatu, czyli 8 godzin dziennie. Natomiast osoba małoletnia jedynie 6 godzin. 

Ważną kwestią jest także metoda ewidencji czasu pracy jaką należy zastosować, żeby prawidłowo rejestrować czas pracy ucznia w okresie praktyk. 

rozliczanie-czas-pracy-uczen.png

Na pomoc przedsiębiorcom przychodzi system Rejestracji Czasu Pracy. To zestaw zaawansowanych narzędzi, które usprawnią proces i zautomatyzują zadania kadrowe. Nowoczesna aplikacja RCP pozwoli zaplanować godziny w których młody pracownik będzie obecny w biurze, zbierze i zinterpretuje dane na temat faktycznie przepracowanego czasu. W ramach systemu Etatomierz będzie możliwe:

  • zaplanowanie  grafiku czasu pracy
  • ewidencja obecności i absencji
  • rejestracja rozpoczęcia i zakończenia pracy
  • sporządzanie niezbędnych raportów
  • generowanie rozliczenia czasu pracy ucznia

Teoria teorią, ale jak faktycznie wygląda ewidencja i rozliczanie czasu pracy ucznia?

O funkcjonalnościach naszego flagowego systemu RCP Etatomierz możemy mówić bez końca. Wierzymy, że jest najlepszym rozwiązaniem dla firm, które chcą sprawnie i rzetelnie rejestrować, a także rozliczać czas pracy. Korzystamy na co dzień z własnych rozwiązań, dlatego dzisiaj chcemy podzielić się naszym doświadczeniem. Jakiś czas temu w naszej firmie pojawił się uczeń 3 klasy Technikum Informatycznego, aby zrealizować obowiązkowe praktyki zawodowe.

Pierwszym krokiem było wypełnienie dokumentów wymaganych przez Kodeks Pracy. Nasz tymczasowy pracownik został zarejestrowany w systemie Etatomierz. Opiekun praktyk utworzył dla niego grafik pracy na cały czas trwania współpracy. Jednocześnie Kierownik Administracji rozpisał uprawnienia Kontroli Dostępu do poszczególnych pomieszczeń. Została także aktywowana mobilna aplikacja do Rejestracji Czasu Pracy – Platforma WEB-Pracownik.

 Metody Rejestracji Czasu Pracy młodego pracownika

W naszym przypadku najlepszym rozwiązaniem - rekomendowanym przez Dział Wdrozeń - była rejestracja rozpoczęcia i zakończenia pracy poprzez indywidualne konto na Platformie WEB-Pracownik. Działanie sprowadza się do prostej czynności zaznaczenia statusu „praca start” i „praca koniec”.

Oczywiście możliwości rejestracji jest więcej. Pracownikowi może zostać wydana karta zbliżeniowa lub możemy skonfigurować odcisk palca.

 Rozliczenie praktyk – raportowanie w systemie RCP

Po zakończeniu praktyki, opiekun ucznia za pomocą dedykowanego raportu może rozliczyć rzeczywisty czas pracy. Operator systemu widzi także zapis zdarzeń z aplikacji KD. Dzięki temu może porównać czas przybycia do biura z momentem rozpoczęcia pracy.

Przełożony młodego pracownika ma także możliwość korekty błędnie zarejestrowanych zdarzeń RCP (np. brak odbicia z danego dnia). 


Zobacz inne