Jak stosować ewidencję czasu pracy w firmie?

ECP - Ewidencja Czasu Pracy

Poniedziałek, 4 sierpnia 2014

Jak stosować ewidencję czasu pracy w firmie?

zegar i pieniądze

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest prowadzenie systemu ewidencji czasu pracy bez względu na zatrudnioną liczbę pracowników. Jest to bardzo istotny element organizacji pracy. Dla obojga stron, zarówno dla pracodawcy jak i pracownika, ważny jest bowiem faktyczny czas pracy, jaki pracownik poświęcił na wykonie swoich obowiązków. Do takich celów świetnie sprawdzają się systemy ewidencji czasu pracy (RCP).

Jak pomaga Ewidencja Czasu Pracy?

Innymi słowy ujmując, system ewidencji czasu pracy polega na monitorowaniu czasu pracy pracownika za pomocą urządzeń elektronicznych. Pierwotnie do rejestrowania oraz kontrolowania obecności, zwolnień oraz spóźnień pracownika stosowano ręcznie przygotowywane raporty, które umożliwiały formułowanie sprawozdań, protokołów, określających pracę oraz nadgodziny. Często wykorzystywano narzędzie w postaci arkusza Excela. Ułatwiały kontrolę nad planowaniem grafików pracy czy też dni wolnych. Taki system jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania firm. Jednak nie sprawdza się w przypadku dużych korporacji lub dynamicznie rozwijających się firm, gdzie liczba zatrudnionych osób jest bardzo duża (powyżej 100 osób). W tym wypadku praktyczniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie specjalnie stworzonych urządzeń, takich jak rejestrator czasu pracy (teminal) czy też czytnik. Pierwszy z nich umożliwia rejestrowanie zdarzeń pracy w trybach wejścia, wyjścia, przerw prywatnych, wyjazdów służbowych oraz innych zdarzeń, które samodzielnie może ustawić administrator systemu. Samo urządzenie zapamiętuje wszystkie zarejestrowane zdarzenia. Pracownik, przy wejściu oraz wyjściu z budynku firmy musi np. podać kod pin na kontrolerze. Wszystkie dane są zbierane przez system i dzięki temu mamy możliwość wydruku raportu dla wybranego pracownika. Natomiast czytnik jest swego rodzaju uzupełnieniem kontrolera. Pełni funkcję urządzenia peryferyjnego, które przesyła dane pracownika do kontrolera (np. numer karty zbliżeniowej). Do ewidencji czasu pracy coraz częściej wykorzystuje się również czytniki biometryczne, weryfikujące tożsamość pracownika z linii papilarnych. Jest to jak dotąd najskuteczniejsza forma ewidencji czasu pracy.

Nowe technologie skutecznie zastępują tradycyjne formy raportowania. Technologia wychodzi na przeciw oczekiwaniom pracodawców, aby w skuteczny sposób ułatwić sprawne funkcjonowanie firm.

Jeśli masz jakieś pytania, chciałbyś dowiedzieć się więcej o ewidencji czasu pracy, to zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.


Zobacz inne