Biosys Facebook Pixel

Ewidencja czasu pracy

Jak działa nowoczesny system RCP

Wtorek, 28 września 2021

Ewidencja godzin pracy w Twojej firmie - z jakich rozwiązań możesz skorzystać?

godzina-czas-komputer.png

Skrupulatne prowadzenie ewidencji czasu pracy jest ważnym elementem w procesie zarządzania firmą. Istotne jest, aby w odpowiedni sposób rejestrować, jak również gromadzić dane dotyczące przepracowanych godzin.

Nowoczesny system Rejestracji Czasu Pracy, powinien ulepszyć politykę kadrową w przedsiębiorstwie. Istotną kwestią jest dopasowanie produktu do indywidualnych preferencji, w tym zapewnienie możliwości generowania różnorodnych raportów oraz narzędzi do sprawnego planowania pracy.

Ewidencja godzin pracy w nowoczesnej firmie

kobieta-klawiatura-laptop-ewidencja.png

Właściwy system ewidencji godzin pracy w znaczny sposób przyczyni się do sprawniejszego działania firmy. Ważne, żeby zawierał w sobie innowacyjne funkcje, które usprawnią proces ewidencji czasu pracy:

  • możliwość wygenerowania różnych raportów;
  • rozbudowana automatyzacja;
  • nowoczesne narzędzia do planowania czasu pracy;
  • różnorodne metody ewidencji godzin pracy;
  • obsługa e-wniosków urlopowych.

Ewidencja godzin pracy dotyczy także pracowników, którzy pracują poza siedzibą firmy – w terenie lub w trybie zdalnym. System Etatomierz umożliwia rejestracje i rozliczanie zdalnego czasu pracy. Dla osób pracujących z domu przygotowana jest dedykowana platforma za pomocą której użytkownik – logując się na indywidualne konto samodzielnie dokonuje ewidencji godzin pracy. Natomiast dla pracowników wykonujących obowiązki w terenie, przemieszczających się, istnieje opcja dostarczenia mobilnego systemu RCP.

Ewidencja godzin pracy - umowa zlecenie 

ewidencja-kobieta-laptop-biuro.png

System Ewidencji godzin pracy świetnie sprawdzi się w firmie, która zatrudnia swoich pracowników na podstawie różnych umów. Aplikacja RCP pozwala nadać konkretnej osobie szczególne uprawnienia, co pozwoli skutecznie rejestrować i rozliczać przepracowany czas. Ewidencja godzin pracy umowa zlecenie może polegać na odbiciu na czytniku początku i końca pracy. System przeliczy czas spędzony w firmie i przekaże operatorowi informacje potrzebne do rozliczenia. Ewidencja godzin pracy (umowa zlecenie) to także: 

  • możliwość sprawdzenia, który z pracowników jest obecny w pracy;
  • opcja automatycznego generowania planu pracy;
  • możliwość zdalnej rejestracji czasu pracy;
  • opcja składania e-wniosków urlopowych. 


Zobacz inne