Ewidencja a Kodeks Pracy

System ewidencji czasu pracy w Twojej firmie

Środa, 11 marca 2015

Ewidencja a Kodeks pracy

kodeks pracy 2015

Musimy rozpocząć od tego, że przepisy nie określają, jaki kształt ma przybrać karta ewidencji czasu pracy. Pod tym względem występuje dowolność, pod warunkiem, że zostanie spełnionych kilka warunków. Taka karta musi zawierać informacje dotyczące pracy w konkretnych dobach, nie wyłączając niedziel i świąt, a także godzin nocnych oraz nadgodzin. Nie można także zapomnieć o dyżurach, urlopach, a także usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach.

System ewidencji czasu pracy

Jeśli pracodawca zdecydował się na karty papierowe, nie ma przymusu stosowania z góry narzuconego okresu. Mogą to być bez problemu karty zarówno miesięczne, kwartalne, jak i nawet roczne. Pełna swoboda pod tym względem. W takim wypadku wiele zależy głównie od systemu zmianowego oraz liczby zatrudnionych pracowników. Karty papierowe są doskonałym rozwiązaniem, kiedy w firmie obowiązuje system 1-zmianowy oraz są stałe dni i godziny pracy.

Co ciekawe, nie dla wszystkich pracowników konieczne jest wprowadzenie ewidencjonowania godzin pracy. Mówi o tym art. 149 § 2 Kodeksu pracy. Mamy na myśli pracowników, którzy mają zadaniowy system pracy, a także zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Nie trzeba prowadzić kart ewidencji również osobom otrzymującym ryczałt za nadliczbowe lub nocne godziny pracy. Muszę jednak mieć wpisane dni świadczenia pracy, urlopy czy różnego rodzaju nieobecności.

Dużym plusem systemu ewidencji czasu pracy jest możliwość jego rozszerzeniem, dostosowania go do własnych potrzeb. Przepisy nieco ograniczają pracodawców, ale dają również wiele swobody, np. nie wymuszają wpisywania godzin przyjścia i wyjścia, a jedynie liczbę przepracowanych godzin. Pracodawcy jednak dla własnego komfortu i odpowiedniej logistyki korzystają z wielu profesjonalnych systemów, które uwzględniają każdy ruch pracownika.

Elektroniczna rejestracja wejść i wyjść jest coraz bardziej powszechna i odchodzi się od tradycyjnych metod ewidencji, gdyż one nie zwiększają dyscypliny pracy oraz są nieskuteczne w kwestii bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy.

Więcej na temat ewidencji czasu pracy w przepisach, napiszemy w kolejnym artykule.


Zobacz inne