Biosys Facebook Pixel

Ewidencjonowanie czasu pracy zdalnej - ewidencja czynności pracownika

Wykorzystanie aplikacji WEB Pracownik do prowadzenia ewidencji czynności na pracy zdalnej

Piątek, 25 lutego 2022

Ewidencjonowanie czasu pracy zdalnej pracownika

ewidencja-czasu-pracy-zdalnej.png

Ewidencjonowanie czasu pracy zdalnej

W naszym poprzednim artykule skupiliśmy się na wyjaśnieniu czym jest praca zdalna oraz jak powinno wyglądać przygotowanie listy obecności dla pracownika delegowanego do pracy zdalnej. Dziś chcielibyśmy poruszyć kolejne zagadnienie jakim jest ewidencjonowanie pracy zdalnej oraz czynności wykonanych przez pracownika podczas pracy zdalnej.

Z artykułu dowiesz się:

  • Ewidencjonowanie pracy zdalnej – czy jest konieczne?
  • Co to jest ewidencja czynności pracownika podczas pracy zdalnej?
  • Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czynności pracownika?

Ewidencjonowanie czasu pracy zdalnej – czy jest konieczne?

ewidencjonowanie-pracy-zdalnej.png

Artykuł  149 pkt. 1  Kodeksu Pracy wyraźnie stwierdza, że  „ Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tą ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.” Przepis nie wskazuje jednak obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy zdalnej. Pracownik – na wyraźne polecenie pracodawcy ją jednak powinien sporządzić.

Co to jest ewidencja czynności pracownika podczas pracy zdalnej?

ewidencja-czynnosc-pracy-pracownika.png

Wiemy już, że ewidencjonowanie czasu pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Przepisy wprowadziły także zadanie spoczywające na pracowniku. W celu weryfikacji , pracownik może zostać zobowiązany przez pracodawcę do prowadzenia ewidencji czynności wykonywanych podczas delegowania do pracy zdalnej.  Ustawodawca nie narzuca  wzoru takiej ewidencji.  Każdy pracodawca w zależności od specyfiki biznesu, może określić , które czynności i w jakiej formie powinny być rejestrowane i raportowane.

Jak prawidłowo prowadzić ewidencjonowanie czynności pracownika?

jak-prowadzic-ewidencje-czynnosci-pracownika.png

Prawidłowa ewidencja czynności wykonywanych podczas pracy zdalnej powinna zawierać dane zgodne z czasem pracy oraz obowiązkami pracownika.


Realizować ją można w postaci:

  • dostarczania dziennych sprawozdań z wykonanych działań
  • listy zadań z określeniem czasu poświęconego na ich wykonanie
  • listy zadań z określeniem procentowego wykonania zakresu prac

Pamiętajmy, że forma przekazywania raportów jest dowolna, ale zawsze powinna być prowadzona z zachowaniem bezpieczeństwa.


W celu zapewnienia płynności komunikacji i bezpieczeństwa, oczywistym wyborem jest korzystanie z dedykowanych narzędzi do ewidencjonowania czasu i czynności pracy zdalnej. Aplikacje te połączą grafik pracownika z przepracowanym czasem i wykonanymi zadaniami.


Na przykładzie aplikacji Web Pracownik - jednego z elementów systemu rejestracji czasu pracy – Etatomierz , chcielibyśmy pokazać jak można taki proces – zamknąć w „kilku kliknięciach” – czyli zautomatyzować.


W systemie RCP tworzymy dla pracownika:

  • grafik czasu pracy
  • listę zadań

Pracownik przystępując do pracy zdalnej loguje się do aplikacji WEB Pracownik i tam po wybraniu opcji 'Praca - start' rozpoczyna dzień. Następnie przechodzi do listy zadań i wybierając z listy konkretną czynność przystępuje do jej wykonania. Po zakończeniu zadania może wybrać kolejne z listy. W trakcie dnia pracy może także odnotowywać przerwy lub - jeśli zachodzi konieczność , wyjścia służbowe lub prywatne. Wybierając opcję 'Praca - stop' kończy dzień. Wszystkie działania są dostępne dla przełożonego w postaci raportu. Automatyzacja całego procesu pozwala obu stronom - pracodawcy i pracownikowi zaoszczędzić czas oraz uniknąć przesyłania informacji za pomocą poczty elektronicznej. 

Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.


Zobacz inne