Freelancing a rejestracja czasu pracy

Jak połączyć "wolny" zawód z RCP?

Poniedziałek, 8 maja 2017

Freelancing a rejestracja czasu pracy

pracownica przy komputerze PC.

Freelancer, czyli tzw. wolny strzelec, to osoba pracująca na umowę zlecenie lub o dzieło. Nie posiada z góry narzuconych godzin pracy. Do najczęściej wykonywanych w ten sposób zawodów należą te związane z pisaniem, takie jak dziennikarstwo czy copywriting, tłumaczenie, programowanie czy grafika. Wolnych strzelców można również spotkać wśród malarzy czy fotografów.

Dużą rolę w rozwoju wszelkich zawodów freelancerskich odegrał Internet. Stając się nieodłączną częścią życia człowieka, doprowadził do wzrostu zapotrzebowania na usługi świadczone drogą sieciową, a tym samym na wzrost liczby osób specjalizujących się w tego rodzaju dziedzinach.

Mogłoby się wydawać, że brak umowy o pracę odbiera pracownikom wszelkie przywileje, jednak w obecnych czasach umowa zlecenie wcale nie oznacza deprecjacji freelancerów. Zleceniodawca może skorzystać z nowoczesnych systemów kontroli dostępu, dzięki którym weryfikacja pracy wirtualnego pracownika będzie o wiele łatwiejsza.

Freelancer musi troszczyć się o zapłacenie wszelkich ubezpieczeń czy składek samodzielnie, jednak to normalne, ponieważ jest sam dla siebie pracodawcą. W jego zawodzie plusem jest to, że nikt nie narzuca mu ramowego czasu pracy, może zatem wykonywać powierzone mu projekty wtedy, gdy będzie miał na to ochotę. Nie ma obowiązku, by zleceniodawca kontrolował długość realizacji poszczególnych zadań, jednak system rejestracji czasu pracy może okazać się bardzo istotny w momencie, gdy freelancer będzie rozliczany z przepracowanych godzin.


Zobacz inne