Biosys Facebook Pixel

IT w nowoczesnej firmie

Procesy biznesowe w firmie sektora IT

Piątek, 9 września 2016

IT w nowoczesnej firmie

Uścisk dłoni

Procesy HR są skomplikowane i wymagają coraz większego nakładu pracy. W związku z rozwojem przedsiębiorstw, narasta potrzeba zatrudniania nowych pracowników. Implementacja systemów informatycznych, wspomagających te działania, staje się coraz bardziej powszechna. Dzięki niej, obniża się prawdopodobieństwo popełnianych błędów, usprawnia szybkość procesu oraz ogranicza konieczność wydawania pieniędzy.

Proces rekrutacji

W związku z potrzebą obsadzania wciąż nowych stanowisk w przedsiębiorstwie, niezwykle pomocne jest zastosowanie systemu rozsyłającego oferty oraz selekcjonującego odpowiedzi. Dzięki procesowi tzw. multipostingu, oferty są rozsiane w przestrzeni internetu, dzięki czemu znajdują się na wszystkich portalach, za pośrednictwem których kandydaci mogą poszukiwać interesującej ich pracy.

Formularze zawarte na stronach internetowych różnych firm, stają się coraz bardziej popularne. Dzięki nim, praca rekrutera jest ograniczania do samego przeglądania aplikacji osób, które spełniają podstawowe kryteria zatrudnienia. Pod uwagę systemu brane są kompetencje, umiejętności i doświadczenie kandydatów.

Przypadkowe oraz nieadekwatne aplikacje, zostają po prostu pominięte. Dodatkowo, tworzona jest baza kontaktów, dzięki której w przypadku potrzeby wznowienia rekrutacji, poszukiwanie kandydatów na odpowiednie stanowiska, może przebiegać jeszcze sprawniej, niż poprzednio.

Budynek wieżowca

Obsługa kadrowo-płacowa

Poza samym zatrudnieniem nowych pracowników, niezwykle istotnym, a przy tym czasochłonnym procesem, jest zagwarantowanie obsługi administracyjnej. Naliczanie wynagrodzeń, kontrola czasu pracy, zarządzanie urlopami, rozliczenia ZUS i US, czy weryfikacja przeprowadzanych badań – te i wiele innych działań, wchodzą w zakres obowiązków obsługi kadrowo-płacowej. System, wspomagający te procesy, nie tylko pozwoli zyskać na czasie, ale i zminimalizuje liczbę ewentualnych pomyłek.

Firmy nastawione na rozwój, podążają z duchem czasu. Rynek w przypadku wielu branż, jest bardzo wymagający, dlatego usprawnienie wewnętrznych systemów jest tym, od czego należy zacząć, jeśli pragnie się oferować konkurencyjne usługi.


Zobacz inne