Biosys Facebook Pixel

Pracownicy i kontrola czasu pracy

Ewidencjonowanie czasu pracy

Poniedziałek, 19 marca 2018

Jak kontrolować czas pracy pracowników?

pracownik w okularach w pracy przed komputerem

Czas pracy pracowników


Nie jest żadną tajemnicę, że w każdej firmie niezbędna jest kontrola czasu pracy. Na podstawie podpisanej umowy  i zrealizowanych założeń wypłacane są wynagrodzenia pracownikom. Przy rozliczeniach bardzo ważne jest, by całość naliczania czasu była transparentna zarówno dla pracodawcy, działu kadr, jak i dla samego pracownika. Wykorzystywane więc metody pomiaru muszą dawać jasny obraz i przedstawiać każdej zainteresowanej stronie rzetelny raport przepracowanych godzin

Rejestrowanie czasu pracy

Dla pracownika sposób rejestracji musi być łatwy, szybki i niezawodny. W momencie "odbicia karty" czy też przyłożenia swego palca do czytnika musi on wiedzieć, jaka godzina została zarejestrowana. Tutaj bardzo przydatne są powiadomienia głosowe przy poprawnej lub błędnej weryfikacji, informacje świetlne (np. zaświecająca się zielona lub czerwona dioda) , a także potwierdzenie na wyświetlaczu. Niektóre urządzenia potrafią nawet wyświetlić zdjęcie weryfikującej się osoby. Dlatego tak ważny, już na etapie projektowania systemu RCP, jest odpowiedni rejestrator czasu pracy. W zależności od ilości pracowników w firmie czasami wystarczy jedno urządzenie, a w większych firmach może okazać się, że niezbędnych jest wiele terminali RCP.

Oprogramowanie do kontroli czasu pracy

Sercem całego systemu RCP jest odpowiednio skonfigurowana aplikacja. To w niej możemy określać specyficzne wymagania, jak chociażby zaokrąglanie czasu wejścia pracownika do 5-ciu minut. W oprogramowaniu określamy też plany pracy (zwane też harmonogramami), co jest szczególnie istotne w firmach produkcyjnych, gdzie niezbędne jest zachowanie ciągłości pracy. 

Każdy pracownik wie, o której godzinie i w jaki dzień ma pojawić się w pracy. Informacje o tym można dystrybuować na różne sposoby, jak chociażby:

  • lista planów pracy wywieszana na gazetce
  • indywidualny wydruk, dostarczany każdemu pracownikowi
  • elektroniczny dostęp, np. platforma web

System Etatomierz

Bazując na latach doświadczeń przy wdrożeniach w setkach firm mamy dla Was w pełni dojrzały i skalowalny system do kontroli czasu pracy, a także kontroli dostępu. W jednej aplikacji możecie zarówno zarządzać przejściami w swojej firmie, jak i rozliczać czas pracy swojego zespołu. Oferujemy też możliwości integracji z innymi systemami: kadrowo płacowymi, systemami do zarządzania budynkiem, EEP i wiele innych.

Każda firma jest inna, każde wdrożenie jest odmienne, dlatego też podchodzimy indywidualnie do każdego projektu. 

 


Zobacz inne