Biosys Facebook Pixel

Jak zwiększyć wydajność pracowników?

Jak poprawić wydajność firmy?

Czwartek, 20 października 2022

Jak zwiększyć wydajność pracowników?

Jak zwiększyć wydajność pracowników?

Wydajność pracownika wpływa na oszczędność finansów, a zarazem na efektywność realizowanych zadań. Nic dziwnego, że jako pracodawca chcesz dążyć do zwiększenia produktywności pracy. Obecnie istnieje wiele sposobów na to, by rozwinąć wydajność personelu. Od niezwykle podstawowych kroków po bardziej zaawansowane, które wiążą się z inwestycją, lecz za tą przynoszą ogromne korzyści. Zatem jak zwiększyć efektywność pracowników? Poznaj nasze propozycje! 

Jak zadbać o wydajność pracownika?

Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, dokładnie oceń bieżący przepływ pracy. Nie zawsze jest on tak zły, jak się wydaje. Podstawowym krokiem, który możesz poczynić, aby wpłynąć na efektywność pracowników, jest zwykła rozmowa. Pozwoli Ci to zweryfikować stopień zadowolenia personelu z wykonywanych obowiązków, a także udzielić wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Warto na co dzień zachęcać pracownika do szczerych wypowiedzi. Dobrym nawykiem w firmie jest przeprowadzanie szczerych rozmów raz na miesiąc. To idealny czas do podsumowań, np. zrealizowanych projektów, zadań itp. Możesz wówczas poprosić osobę zatrudnioną, aby oceniła swoją wydajność pracy, a zarazem udzielić wskazówek dotyczących tego, jak powinna postępować i co wymaga pracy. Pamiętaj przy tym, by angażować swoich pracowników w podejmowanie działań i decyzji. Dzięki temu stwarzasz poczucie wpływu na sukces firmy.


Drugą równie banalną kwestią, która ogromnie zmienia produktywność pracy, jest atmosfera w miejscu zatrudnienia. Warto jednak pamiętać, aby nie przesadzić w tym zakresie, co to oznacza? Zbyt bliskie relacje mogą sprawiać, że praca będzie mniej wydajna, natomiast nazbyt oschłe stosunki prowadzą zwykle do konfliktów. Dobrą atmosferę pomoże Ci zbudować m.in. życzliwość do pracowników, aktywne słuchanie, optymizm czy integracja. Nie bez znaczenia jest także odpowiednia komunikacja. 

Co pomoże Ci zwiększyć produktywność pracy? System RCP!

Wspomniane kroki to zwykle kwestie, które możesz wdrożyć szybko i niskim kosztem. Sprawdzą się one jednak w niewielkich przedsiębiorstwach. W dużych czy średnich firmach trudno mieć wgląd w produktywność pracy każdego pracownika. Rozwiązaniem w takim przypadku jest system RCP, czyli rejestracja czasu pracy. Zwykle przedsiębiorcom się wydaje, że chodzi jedynie o kontrolowanie pracownika poprzez ewidencję. Oczywiście to fundament systemu, natomiast przynosi on naprawdę wiele korzyści, które trudno sobie uzmysłowić od razu. Spójrz zatem, że jest to narzędzie, które pozwala zastąpić papierowe listy obecności, elektronicznymi. Oszczędzasz czas pracownika, który musiałby przeznaczyć na ręczne podpisywanie list. Co więcej, w połączeniu z systemem planowania umożliwia sprawne organizowanie czasu pracy osób zatrudnionych. Taki krok znacząco poprawia efektywność pracowników. Każdy wie bowiem, jakie ma zadanie do wykonania, a także, za co jest odpowiedzialny. Może więc skoncentrować się na własnych obowiązkach.


System automatycznie rejestruje przyjście do pracy i wyjście z niej, a także wszelkie przerwy. Pozwala również na wypisywanie wniosków urlopowych. Daje ponadto dostęp pracownikom do historii nieobecności, np. przez zwolnienia chorobowe. Ogromną zaletą jest automatyczne rozliczanie wynagrodzenia. Kierownik na koniec miesiąca generuje przejrzysty raport, akceptuje przepracowane godziny nadliczbowe i przekazuje do kadr. Co więcej, wszystkie dane są przechowywane bezpiecznie w formie elektronicznej, dzięki czemu nie dostaną się w niepowołane ręce. 


Do zwiększenia efektywności wśród zatrudnionych przyczynia się m.in. świadomość kontroli czasu pracy oraz przerw. Poprzez system RCP pracodawca wpływa na zwiększenie dyscypliny personelu, tym samym poprawiając wydajność pracy. To również doskonała mobilizacja. Każdy pracownik ma świadomość, że jest sprawiedliwie oceniany i masz wobec niego te same wymagania, co wobec wszystkich innych zatrudnionych.


Zobacz inne