Jest szansa na zwiększenie bezpieczeństwa polskich dzieci

Systemy kontroli dostępu dla bezpieczeństwa dzieci

Poniedziałek, 13 marca 2017

Jest szansa na zwiększenie bezpieczeństwa polskich dzieci

bezpieczne dzieci przy laptopie

Wiele wskazuje na to, że w Polsce w końcu zwiększy się bezpieczeństwo dzieci. Prezydencki projekt nowelizacji prawa karnego zakładający zaostrzenie kar za ciężkie przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności dzieci poparły wszystkie kluby parlamentarne. Projekt to przedsięwzięcie na naprawdę szeroką skalę. W jego tworzeniu udział brali m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka czy Rzecznik Praw Pacjenta. Nowe przepisy są reakcją na narastającą w ostatnim czasie falę przestępstw popełnianych w stosunku do dzieci.

Przed czym ochroni nowelizacja? Na pewno zwiększy kary za uprowadzenia, okaleczenia, handel dziećmi czy porzucenie dziecka. Ulgowo na pewno nie będą też traktowani rodzice znęcający się nad własnymi dziećmi.

Warto zaznaczyć, że przepisy mają też karać za niezgłaszanie wymienionych i podobnych czynów na np. na policję. Ma to przełamać barierę milczenia wśród sąsiadów i osób z otoczenia rodziny albo świadków zdarzeń w miejscach publicznych. Reagowanie na przemoc wobec dzieci ma stać się niemal takim samym obowiązkiem, jak udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku.

Nowelizacja prawa to pozytywny sygnał zmiany na lepsze. Wraz z takimi działaniami, jak wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, czy coraz powszechniejsze wprowadzanie systemów kontroli dostępu w placówkach oświatowych stanowią wyraz zwiększenia troski organów państwowych o dobro najbardziej bezbronnej części naszego społeczeństwa. Oba rodzaje działań uzupełniają się, bez siebie nawzajem są niepełne. System kontroli dostępu jest bowiem rozwiązaniem czysto technicznym, nowelizacja ustawy – impulsem do zmiany społecznej mentalności.

Jak dokładnie ma wyglądać zaostrzenie przepisów? Osoba dopuszczająca się czynu przestępczego będzie podlegała karze więzienia w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli chodzi zaś o osoby mające wiedzę o przestępstwie, im grozić będzie do 3 lat pozbawienia wolności.


Zobacz inne