Biosys Facebook Pixel

Gdzie stosujemy system kontroli dostępu?

System SKD

Poniedziałek, 4 sierpnia 2014

Gdzie stosujemy system kontroli dostępu?

kontrola dostępu ikona

System kontroli dostępu ma praktyczne zastosowanie przede wszystkim w firmach oraz szkołach. Pozwala on na poprawienie bezpieczeństwa i jest alternatywą dla tradycyjnych systemów kontroli dostępu, takich jak klucze. Podstawowym zadaniem tego systemu jest ograniczenie dostępu do określonych miejsc osobom nieupoważnionym. Dzięki takim działaniom, można zmniejszyć ryzyko utraty pewnych dokumentów o charakterze poufnym. Ponadto może być skutecznym uzupełnieniem systemu sygnalizacji, włamania oraz napadu.

Za pomocą tej technologii administrator ma możliwość w szybki sposób wybrać osoby, które takim systemem mają zostać objęte oraz może ustalić harmonogram zajęć pracowników. System kontroli dostępu bardzo dobrze sprawdzi się także w szkołach, ponieważ pozwoli na ograniczenie dostępu do placówki osobom nieupoważnionym. Ponadto ta forma kontroli może być dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zniwelowanie problemu handlu narkotykami czy też opuszczania szkoły przez uczniów poza wyznaczonymi godzinami.

Widać wyraźnie, że system kontroli społecznej ma wiele korzyści, czyli : ochrona pracowników i mienia, integracja z innymi systemami bezpieczeństwa, pełna kontrola dostępu do budynku i pomieszczeń.


Zobacz inne