Praca strażnika w chronionym obiekcie

Stróż pilnuje Twoje mienie

Wtorek, 30 sierpnia 2016

Kontrola strażnika

ochroniarz security

Prawidłowa praca ochrony np. w galeriach handlowych, podczas eventów, czy na terenach osiedli mieszkaniowych, jest niezwykle istotna. To nie tylko kontrola dostępu samego obiektu. Strażnicy mają pełną kontrolę nad terytorium objętym opieką. Czy ich praca także jest odpowiednio weryfikowana? Ochroniarze zatrudniani przez odpowiedzialne agencje,  mają obowiązek swoje działania na bieżąco raportować. W aspekcie bezpieczeństwa, nie można pozwolić sobie na ryzyko. W przypadku, gdy dowiadujemy się o nieobecności ochroniarza, dopiero po braku odpowiedniej interwencji, może być już za późno. Dlatego jego pracę należy objąć kontrolą.

Pełnienie służby podczas nocy, często nieustannie przez kilkanaście godzin – z pewnością nie jest proste. Dlatego osoby trudniące się w tym zawodzie, nie powinny być dobierane w sposób przypadkowy. Jednak finalna weryfikacja kompetencji danego pracownika, następuje dopiero podczas wykonywanych przez niego obowiązków. Dzięki systemowi rcp oraz innym narzędziom kontroli pracy, możliwe jest dokładne zbadanie zaangażowania oraz efektywności ochroniarza.

monitoring CCTV kamery

Do sprawnie działającego systemu kontroli strażników, niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie. Stanowi ono w pełni profesjonalne narzędzie pozwalające na:

  • wprowadzanie punktów kontrolnych do systemu i nadawanie im nazw
  • wprowadzenie identyfikatorów RFID pracowników systemu ochrony
  • planowanie trasy patrolu
  • planowanie harmonogramu patrolu np. co godzinę w dni powszednie
  • weryfikowanie wykonania patrolu przez strażników:obecność, spóźnienie, nieobecność
  • prosty wydruk i wygodny eksport raportów do Excela.

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie, pozwalające przewidzieć, jakie systemy kontroli sprawdzają się podczas weryfikacji pracy o określonej specyfice. W przypadku zawodów, mających na celu sprawowanie ochrony nad większą grupą osób, nasz sprzęt jest wyjątkowo przydatny. Właściciele agencji wynajmujących strażników, powinni wykazywać się szczególną ostrożnością. Weryfikacja pracy zatrudnionych przez nich ochroniarzy, jest znacznie łatwiejsza przy użyciu sprzętu nowoczesnej technologii. Na bieżąco badamy potrzeby firm różnych branż oraz sprawdzamy nowinki technologiczne, celem wychodzenia naprzeciw wciąż nowym wyzwaniom.


Zobacz inne