Monitoring czasu pracy pracownika

Rejestracja czasu pracy monitorowaniem pracownika

Czwartek, 3 listopada 2016

Monitoring pracownika

praca na laptopie

Komputery przejęły władzę nad światem. Coraz więcej stanowisk w przedsiębiorstwach różnych branż wymaga ciągłego dostępu do komputera i Internetu. Nieważne, czy mowa o telepracy, czy wykonywaniu zadań w biurze – w każdym przypadku pracodawca powinien mieć kontrolę nad tym, do czego pracownik używa firmowego sprzętu. W końcu Internet jest świetnym dystraktorem uwagi, co negatywnie wpływa na wyniki osiągane w firmie.

W jaki sposób pracodawca może rejestrować czas pracy oraz wykonywane zadania swoich podopiecznych? Kiedy są to działania zgodne z prawem, a kiedy nie?

Bardzo ważne jest to, by już na wstępnie poinformować pracownika o strategii obecnej w firmie. Podpisanie regulaminu z zaznaczeniem tej kwestii już przy zawarciu pierwszej umowy, zdaje się być najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem dla obu stron.

Chociaż monitoring podłączony jest do sprzętu na stałe, sprawdzanie pracownika powinno być uzasadnione. Wszystko po to, by nie czuł się on inwigilowany do tego stopnia, że strach popełnić jakikolwiek błąd. W końcu na błędach się uczymy, a monitoring ma zupełnie inne zadanie.

Celem kontroli pracy zatrudnionego, jest zminimalizowanie jego działań, przyczyniających do zmniejszenia wydajności pracy. Właśnie dlatego poinformowanie pracownika o obecności monitoringu, jest motywujące.

komunikacja kanałami social, wiadomości

Przeciek niepożądanych informacji, prywatna zabawa z firmowego IP, czy ściąganie różnego rodzaju plików na użytek własny, są zachowaniami, które w pracy nie powinny mieć miejsca.

Nawet podczas przerwy na lunch, kontrola jest obecna. Co więcej, pracownik nie tyle nie może poprosić o wstrzymanie monitoringu, co wręcz nie powinien z firmowego sprzętu w ogóle korzystać, jeśli pragnie użyć go do osobistych celów.

Zadaniem monitoringu jest zachowanie bezpieczeństwa danych firmy, ochrona firmowego sprzętu oraz zwiększenie efektywności pracy zatrudnionych. Zrozumienie istoty takich działań, przyczyni się do nie kojarzenia ich z bezprawną inwigilacją. Wówczas rejestracja czasu pracy stanie się naturalna dla zatrudnionych pracowników.
Zobacz inne