Biosys Facebook Pixel

Monitoring pracowników – czy jest legalny?

Kwestie prawne przy rejestracji czasu pracy

Środa, 28 czerwca 2017

Monitoring pracowników – rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy w biurze

Brak zaufania w firmie negatywnie wpływa na pracę zatrudnionych w niej osób. Niestety wielu pracodawców nie ufa swoim podwładnym na tyle, by nie kontrolować ich pracy przy użyciu różnego rodzaju narzędzi. Czy wszystkie działania podejmowane przez pracodawcę w celu monitorowania pracy podwładnych są legalne?

Jawność działania

Jeżeli pracodawca ma zamiar rozpocząć jakiekolwiek działania kontrolne musi poinformować o tym wszystkich swoich pracowników. Nie chodzi tu o otrzymania od nich zgody na monitorowanie, ale o jawność działania. Należy wprost powiadomić poddanych nie tylko o fakcie, ale również o celu rozpoczęcia wykonywania określonych czynności. Ważne, żeby wykorzystywane przez pracodawcę środki w żaden sposób nie naruszały praw i godności pracowników.

Czy sprawdzenie efektywności pracowników to dobry argument?

Jak już wiemy, jednym z warunków umożliwiających rozpoczęcie monitoringu pracowniczego jest ujawnienie jego celu. I choć wielu pracodawców kieruje się sprawdzeniem produktywności swoich podwładnych, nie jest to wystarczający argument. Monitoring można wprowadzić na przykład w celu zwiększenia bezpieczeństwa w placówce, ale nie jako miernik jakości i ilości pracy.

Czy zatem warto niszczyć relacje między szefem i podwładnymi  z powodu monitoringu pracowniczego? Wszelkie kamery czy podsłuchy mają negatywny wpływ na relacje w firmie, zmniejszając efektywność pracowników. Jakość ich pracy bardziej poprawi system rejestracji czasu pracy, dzięki któremu pracodawca będzie informowany o czasie spędzanym przez podwładnych w firmie, a sam system zachęci pracujących do punktualnego przychodzenia i sumiennego wykonywania swoich obowiązków.


Zobacz inne