Biosys Facebook Pixel

Nadgodziny co to jest

i jak je rozliczać?

Wtorek, 25 kwietnia 2023

Nadgodziny – co to jest i jak je rozliczać?

Nadgodziny – co to jest i jak je rozliczać

Dodatkowe wynagrodzenia za pracę w ramach nadgodzin to dodatkowy składnik wynagrodzenia. Pytania pojawiają się jednak w kwestii zasad ich rozliczania, a także na etapie samej definicji objaśniającej, czym w zasadzie są nadgodziny. Wiele niewiadomych w obrębie tego tematu skłania do wyjaśnień. Zatem dzisiaj podpowiadamy, jak liczone są nadgodziny, a także jak ułatwić rozliczanie nadgodzin, szczególnie w większych przedsiębiorstwach. Zapraszamy do lektury.

Nadgodziny – jak liczyć?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w Kodeksie pracy już dawno ustalono limit dla nadgodzin, jakie może zrealizować pracownik w roku kalendarzowym. Wynosi on 150 godzin. Od tej zasady istnieje jednak odstępstwo, jeśli w regulaminie zakładu ustalone zostaną nadgodziny w innej ilości lub będą wpisane do umowy o pracę osób zatrudnionych.

Kwestie, które zwykle interesują pracowników, to m.in. komu przysługują nadgodziny, jak liczyć wynagrodzenie z nadgodzinami, a także czy mogą być one wymienione na dni wolne. Okazuje się zatem, że mogą należeć się osobom pracującym na pełen etat, czyli zgodnie z Kodeksem pracy art. 129 § 1, zatrudnionym wykonującym łącznie 40 h w ciągu 5-dniowego tygodnia pracy. Za takie dni przysługuje 50% bądź 100% podstawowego wynagrodzenia:

  • 50%, jeśli praca w nadgodzinach przypada na dzień powszedni;
  • 100%, jeśli praca przypada na święta niebędące normalnym dniem pracy oraz w dniu wolnym przypadającym za święto, a także, gdy obowiązki są wykonywane w nocy oraz w niedzielę.

Jak liczyć nadgodziny?

Wiesz już, czym są godziny nadliczbowe - jak liczyć je to kolejne zagadnienie do poruszenia. Przepisy wskazują, że oprócz normalnego wynagrodzenia, w takich przypadkach przysługuje dodatek, którego wysokość zależy od dnia, w jakim świadczona jest praca oraz jego pory. Wspomnieliśmy już o tym wcześniej, jak się liczy nadgodziny w zależności od dnia pracy. Musisz jednak wiedzieć, że przy wyliczaniu wynagrodzenia pod uwagę bierze się tylko podstawę, a zatem nie dolicza się wszelkich ruchomych benefitów, takich jak premie czy prowizje. Kwoty za to mogą się różnicy w poszczególnych miesiącach. Jeśli więc na umowie masz stawkę miesięczną, wówczas dzieli się ją przez liczbę godzin składających się na etat w danym miesiącu. Uzyskana kwota jest podstawą do wyliczenia nadgodzin. Jak widać, rozliczenie czasu pracy w praktyce, nie jest takie proste i wymaga uwzględnienia wielu kwestii. Zależy także od rodzaju pracy.

Godziny nadliczbowe — jak liczyć przy pracy na akord?

Bardziej kłopotliwą kwestią może być, jak liczyć nadgodziny w przypadku pracy na akord. Trudności w tym zakresie wynikają przede wszystkim ze zmiennego wynagrodzenia. Dlatego, by dojść do kwoty za nadgodziny, należy zsumować liczbę wykonanych produktów/zadań przez stawkę jednostkową. W przeciwieństwie do standardowych nadgodzin omawianych poprzednio, następnie trzeba do wyniku dodać dodatki. Uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę godzin pracy w miesiącu. W ten sposób otrzymuje się wynagrodzenie godzinowe.

Nadgodziny wymienione na dni wolne — czy to możliwe?

Rozliczenie nadgodzin, choć to najmniej lubiana forma rekompensaty, jest często wypłacane w formie godzin wolnych. Pracownik może sam z siebie wystąpić o możliwość udzielenia dni wolnych w zamian za wypracowane nadgodziny. Wówczas godziny takie są rozliczane 1:1. Jeżeli taki wniosek następuje z inicjatywy pracodawcy, współczynnik wynosi 1:1,5.

Rozliczanie nadgodzin – co może pomóc?

Jeśli jako przedsiębiorca dużej firmy nie wiesz, jak powinno przebiegać rozliczenie nadgodziny, jak liczyć te dane i jak usprawnić cały proces w firmie, musisz poznać system rejestracji czasu pracy. To rozwiązanie, które pozwala na dokładne śledzenie godzin przepracowanych przez osoby zatrudnione, ich wejście do pracy i wyjście z niej, a zatem i wyrabianie nadgodzin.

W zależności od przyjętego systemu wyliczania wynagrodzeń odpowiednio skompletowany do tego program pozwala księgowym na automatyczne wyliczenie kwoty przysługującej za nadgodziny i nie tylko. To rozwiązanie, które uwzględnia wszelkie urlopy i dni chorobowe. Pozwala na zupełną automatyzację procesów administracyjnych i księgowych. Wyliczanie wynagrodzeń w firmie zatrudniającej kilkadziesiąt czy kilkaset pracowników może być naprawdę trudne, dlatego wykorzystanie takiego rozwiązania stanowi inwestycję w usprawnienie pracy księgowości.

System RCP do rozliczenia nadgodziny i nie tylko

Rozwiązaniem problemu, jak liczyć nadgodziny może być oferowany przez naszą firmę system RCP. Połączony jest on z programem Etatomierz, co pozwala na dokładne śledzenie i kontrolę czasu pracy pracowników. Co więcej, możliwa jest także zdalna ewidencja czasu pracy, która często zdaje się dość kłopotliwa. Program rozlicza nadgodziny oraz wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym Kodeksem pracy oraz przyjętymi w firmie zasadami. Przynosi wiele korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i osób zatrudnionych. Jeśli jako właściciel firmy rozważasz wdrożenie takiego rozwiązania u siebie, musisz wiedzieć, że wiąże się ono z wieloma zaletami. Przede wszystkim minimalizuje ryzyko nadużyć w zakresie wyrabianych godzin przez pracowników, a także umożliwia wywiązanie się z prowadzenia ewidencji czasu pracy każdego pracownika.

Wiesz już zatem, czym są wedle prawa nadgodziny, jak liczyć je w wynagrodzeniu, a także co możesz zrobić jako przedsiębiorca, by usprawnić ich wyliczanie w średniej czy dużej firmie. Pamiętaj więc, że wybór programów do ewidencji czasu pracy to krok do usprawnienia firmy i eliminacji dokumentów papierowych.


Zobacz inne