Biosys Facebook Pixel

Nauczyciele rozliczani zgodnie z zasadami RCP

Jak rozliczać czas pracy w placówkach oświatowych?

Czwartek, 18 grudnia 2014

Nauczyciele rozliczani

nauczyciele rozliczani

Nauczyciele to specyficzna grupa zawodowa, o której nie można powiedzieć, że pracują od 8.00 do 16.00, idą do domu, gdzie mogą już tylko oddać się relaksowi, odpoczynkowi w gronie rodzinnym. 

Niestety nic z tych rzeczy. Nauczyciel pełni swoją funkcję przez cały czas, odpoczywają jedynie podczas wakacji. Nie sposób tak naprawdę dokładnie kontrolować czas pracy nauczyciela, który poza godzinami spędzonymi w miejscu pracy, wiele czasu poświęca swoim zawodowym obowiązkom w domu.

W tym momencie należy poruszyć kwestię Karty Nauczyciela, według której nauczyciel musi realizować zadania powierzone mu zgodnie z piastowaną funkcją oraz stanowiskiem. Według art. 6 Karty Nauczyciela, nie może on przekraczać 40 godzin pracy na tydzień. Na ten okres składa się pensum, czyli określona liczba godzin zajęć dydaktycznych, którą powinien przepracować zatrudniony w placówce edukacyjnej, a także dodatkowo Karta Nauczyciela przewidują jeszcze inne czynności, które wiążą się bezpośrednio ze statutem szkoły, a pod tą tajemniczą działalnością kryją się m.in. uczestnictwa w posiedzeniach rady pedagogicznej czy ocenianie pracy uczniów, które tak naprawdę bardzo ciężko przeliczyć na godziny.

Zdarza się, że kontrola czasu pracy to nie wszystko i trzeba zastosować kontrolę dostępu. Tutaj zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a z pewnością znajdą Państwo rozwiązanie dla siebie. Nasi specjaliści czekają na kontakt od Państwa.

Pozdrawiamy, BioSys.pl


Zobacz inne