Biosys Facebook Pixel

Jak stosować ewidencję czasu pracy w podróży?

Zestawienie godzin pracy w podróży służbowej

Czwartek, 11 grudnia 2014

Jak stosować ewidencję czasu pracy w podróży?

ręce na kierownicy

Krąży wiele opinii na temat systemu ewidencji czasu pracy i uwzględnianiu w niej podróży służbowych, delegacji. Nie ma jednak konieczności prowadzenia takiej ewidencji w formie karty miesięcznej, ewentualnie może to następować w formie rocznej.

Każdy pracownik posiada osobną kartę ewidencji czasu pracy, aby później prawidłowo ustalić jego wynagrodzenie, a także inne świadczenia, które dotyczą pracy. Są jednak wyjątki i w niektórych przypadkach pracownik jest zwolniony z konieczności ewidencjonowania godzin pracy. Dotyczy to osób, które posiadają zadaniowy system czasu pracy, a także, jeśli pracownik w imieniu swojego pracodawcy zarządza firmą. Nie muszą rozliczać się z godzin również Ci, którzy dostają ryczałt za godziny ponadprogramowe, a także obejmuje to pracy w nocy.

Będąc w podróży, pracownik zalicza do swoich godzin pracy ewentualnie ten czas, w którym rzeczywiście świadczył pracę (co może udokumentować), ale również czas dojazdu, którzy akurat przypadał na rozkładowe godziny pracy konkretnego pracownika. W innym przypadku ewidencja nie ma prawa bytu, sama informacja, że pracownik odbył taką służbową podróż nie jest wystarczającym argumentem.

Przepisy specjalnego rozporządzenia w tej sprawie nie nakazują rozliczania pracownika w konkretny sposób, więc pracodawcy mają zezwolenie na opracowanie własnych kart ewidencyjnych.


Zobacz inne