Biosys Facebook Pixel

Kontrola Dostępu

Jak chronić dostęp do ważnych pomieszczeń w firmie?

Poniedziałek, 21 września 2020

Poznaj możliwości nowoczesnego systemu KD

budynek-biuro-firma.png

Bezpieczeństwo w firmie 

Nowoczesny system Kontroli Dostępu to nie tylko nadzór nad wejściem i wyjściem z budynku. W zależności od tego, jakie potrzeby w zakresie bezpieczeństwa ma Twoja firma, możesz skupić się na:

  • informacji gdzie w danym momencie znajduje się konkretny pracownik;
  • nadaniu uprawnień różnych dla poszczególnych użytkowników systemu;
  • zastąpieniu tradycyjnych kluczy elektronicznym czytnikiem;
  • zastosowaniu różnych form weryfikacji (karta zbliżeniowa lub odcisk palca);
  • generowaniu raportów, które odpowiedzą na pytanie, kto próbował otworzyć drzwi po godzinach pracy, jak również ile razy w ciągu dnia pracownik opuszczał budynek. 

W firmie objętej systemem Kontroli Dostępu drzwi najczęściej wyposażone są w mechanizm blokujący. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie wejścia do wyznaczonej strefy. W zależności od rodzaju drzwi możemy zastosować różne sposoby zabezpieczenia:

  • drzwi szklane – zwora elektromagnetyczna;
  • drzwi drewniane – elektrozaczepy;
  • drzwi metalowe - zwora elektromagnetyczna + elektrozaczep. 

W każdej firmie bezpieczeństwo to ważna kwestia – Kontrola Dostępu dla małego i średniego biznesu

biuro-wnetrze-firma-meble.png


System KD pozwala na wsparcie w najważniejszych obszarach zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie.  

Po pierwsze: uprawnienia dostępowe

Kontrola Dostępu daje możliwość nadawania uprawnień poszczególnym pracownikom. Zgoda na wejście do danej strefy może obowiązywać w wyznaczonych godzinach, a także zmieniać się w zależności od dnia tygodnia. Pracownicy mogą korzystać z kart zbliżeniowych lub z czytników biometrycznych.

Po drugie: podgląd wszystkich stref i przejść objętych nadzorem 

W naszym systemie funkcjonuje narzędzie pozwalające na bieżące monitorowanie chronionych miejsc. Operator aplikacji w czasie rzeczywistym widzi, ilu pracowników znajduje się w danym pomieszczeniu. 

Po trzecie: jeszcze więcej bezpieczeństwa 

Nasz produkt to możliwość integracji z systemem przeciwpożarowym, automatyczne generowanie list obecności na wypadek zagrożenia oraz alerty informujące o zdarzeniu, które nie powinno mieć miejsca, np. nieautoryzowane otwarcie drzwi.

Wyższy poziom Kontroli Dostępu – zaawansowana wersja systemu 

schody-klatka-schodowa-drzwi-zamek.png

Aplikacja w najwyższej wersji stwarza możliwość wygenerowania szczegółowych raportów, skonfigurowania niestandardowych prerogatyw dla poszczególnych użytkowników oraz dopasowanie systemu do funkcjonowania firmy.

System przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw pozwala na tworzenie indywidualnych scenariuszy dostępowych, a także generowanie listy ewakuacyjnej. Ważną kwestią jest także możliwość połączenia aplikacji rejestracji czasu pracy z systemem Kontroli DostępuZobacz inne