Biosys Facebook Pixel

Pracownik mobilny pod kontrolą

Mobilna kontrola czasu pracy

Poniedziałek, 30 maja 2016

Pracownik mobilny pod kontrolą

RCP w formie mobilnej

Ewidencja czasu pracy dotyczy każdego przedsiębiorcy, określonego w odpowiednich ustawach. Według powszechnej opinii, nie są z tego obowiązku zwolnieni pracodawcy, których pracownicy wykonują pracę poza siedzibą firmy. Nowoczesna technologia pomaga kontrolować czas pracy także w przypadku pracy mobilnej.

O tym, że rejestracja czasu pracy powinna być obligatoryjnie przeprowadzana przez każdego pracodawcę, wspominaliśmy niejednokrotnie na łamach tego portalu. Jednak do tej pory zazwyczaj omawialiśmy przypadki, gdy taka kontrola odbywała się w stacjonarnej siedzibę firmy. Jednak, jak wiadomo, istnieją branże, w których pracownicy nie pracują w jednym miejscu, a często przemieszczają się pomiędzy poszczególnymi punktami. Do grona takich zawodów i przedsiębiorstw należą firmy budowlane, które oferują prace na budowie, jak i usługi remontowane oraz wykończeniowe. W tej grupie znajdują się także rolnicy, pracownicy plantacji sezonowych, ferm zwierzęcych czy chociażby handlowcy. Charakter ich pracy wymaga od nich częstej zmiany miejsca wykonywania zadań, a co za tym idzie – brak stacjonarnego stanowiska. W tym przypadku nie można zastosować tradycyjnych metod kontroli czasu pracy. Jak zatem rozwiązać problem ewidencji?

Odpowiedzią na postawione pytanie są mobilne systemy rcp. To idealne rozwiązanie przeznaczone dla firm, które zatrudniają pracowników wykonujących swoje zadania poza siedzibą przedsiębiorstwa. Nie ma problemu z kontrolą czasu pracy w przypadku zadań terenowych. System działa na zasadzie schematu, złożonego z kilkunastu czytników niepołączonych sieciowo. Urządzenia rozmieszczane są w różnych miejscach, odpowiednio tam, gdzie znajdują się pracownicy firmy. Ich zadaniem jest zbieranie danych od osób zatrudnionych na temat przepracowanych godzin, przerw czy momentu rozpoczęcia i zakończenia pracy. Każdy czytnik może działać dzięki zaprogramowanej karcie lub odciskowi konkretnego pracownika. Dzięki temu pracę można rozpocząć w jednym miejscu, a zakończyć ją w drugim. Dla systemu nie ma to znaczenia, każde zdarzenie zostanie poprawnie rozliczone.

Jak działa taki system? Kierownicy w poszczególnych miejscach pracy pobierają zajścia z czytników na własne PenDrive’y. Następnie zapisane w ten sposób dane przenoszą na własne komputery, gdzie informacje przechowywane są już w bazie danego softu. Kierownicy analizują wiadomości przesłane od pracowników, dodają zdarzenia pominięte, usuwają błędnie wprowadzone, a także mogą je wydrukować w formie raportu. Po odpowiednim wypełnieniu zdarzeń eksportowane są one ponownie na pamięć przenośną PenDrive’a, a następnie przekazywane do działu kadr.Zobacz inne