Prawda wyjdzie na jaw

Lojalność pracownika vs rejestracja czasu pracy

Środa, 26 października 2016

Prawda wyjdzie na jaw

biura z chmurami

Lojalność pracownika jest tematem, który mimo ciągłego drążenia, w dużym stopniu pozostawia przestrzeń do spekulacji. Co jest przyczyną konfliktów między pracodawcą, a zatrudnionym i jak radzić sobie z wyciekiem informacji, które mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek firmy?

Wykrywanie kłamstw

W firmie stosowanie przyrządów do wykrywania kłamstw sprawdza się zarówno przed zatrudnieniem, jak i po wybraniu nowego pracownika. Pracodawcy posiadający bogate doświadczenie, obfitujące w nieprzyjemne sytuacje, coraz częściej decydują się na potwierdzanie słów pracowników poprzez stosowanie wariografu.

Zdarzenie, związane z brakiem lojalności zatrudnionego, może powodować poważne straty dla firmy: sprzeniewierzenie majątku, fałszowanie informacji, wyłudzenie odszkodowania, korupcję, manipulowanie finansami firmy oraz wiele innych. Badanie na wariografie jest narzędziem o skuteczności do 99%. Właśnie dlatego jego popularność w firmach rośnie.

Skąd biorą się oszustwa?

Informacje poufne, są w dużym stopniu pojęciem niejasnym. Dlatego właśnie zdarza się, że ich ujawnienie przez pracownika, nie jest związane z chęcią wyrządzenia pracodawcy szkody. W momencie, gdy dochodzi do konieczności przyznania się do winy, przerażeni pracownicy, mogą kłamać. Wówczas, rozwiązanie problemu nie jest proste.

Zdarzają się jednak działania dyktowane faktyczną chęcią uzyskania korzyści dla pracownika, poprzez ujawnienie istotnych informacji dotyczących przedsiębiorstwa. Może być to podyktowane poczuciem bycia oszukiwanym, niedocenianym lub wykorzystywanym przez pracodawcę.

Etyka pracy

Tajemnica firmy daje przedsiębiorcy przewagę nad konkurentami. Właśnie dlatego zasadne jest jej prawne regulowanie.

Niezgodne z prawem jest ujawnianie przez pracownika:

  • informacji, narażających pracodawcę na szkodę (tajemnica pracodawcy)
  • informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
  • tajemnicy określonej w innych przepisach

Artykuł 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy, dokładnie opisuje zasadność tego przepisu oraz ewentualne konsekwencje karne, w przypadku jego naruszenia przez pracownika.

Pracodawcy, którzy mimo zapewnień zatrudnionych, zostawali przez nich oszukiwani, a reputacja firmy upadała przez pracowniczą nielojalność, decydowali się na stosowanie narzędzi, umożliwiających wykrycie oszustów.

Jednak, czy stosowanie wykrywacza kłamstw jest właściwą metodą? Być może wystarczy dobry kontakt z zatrudnionym oraz system rejestracji czasu jego pracy.

To nieetyczne i niezgodne z ogólnymi zasadami prawa pracy – takie słowa często padają z ust osób związanych z etyką pracy.

Satysfakcja z pracy

Przypadków nielojalnej postawy pracowników jest znacznie mniej, gdy są oni zadowoleni ze swojej pracy. Perspektywa rozwoju oraz należyte wynagrodzenie, rekompensują zawodowy stres i inne czynniki, które negatywnie wpływają na samopoczucie.

Rozwiązania wspomagające

Bardzo często dla dopilnowania stosowania przez pracowników właściwych zasad, pracodawca zmuszony jest do wykorzystywania dodatkowy metod, niż dokumenty i regulacje wewnątrz firmy. Z pomocą przychodzą narzędzia usprawniające proces zarządzania czasem pracowników, co jest określane jako RCP lub Rejestracja Czasu Pracy. System taki daje pracodawcy rzetelne informacje o przepracowanych godzinach, zaś sam pracownik ma pewność, że zostanie mu naliczony właściy czas, który poświęca na realizację umowy o pracę. Tym sposobem obie strony stosunku pracy mogą liczyć na rzeczywiste informacje.


Zobacz inne