Prawna strona ewidencji czasu pracy

Ewidencja czasu pracy wspomagana programem

Piątek, 30 czerwca 2017

Prawna strona ewidencji czasu pracy

skoroszyty

Pracodawca, chcąc mieć pewność co do sumienności wykonywanej przez swoich podwładnych pracy, niejednokrotnie korzysta z różnych narzędzi.Niezwykle pomocny okazuje się program ewidencji czasu pracy. Wszelkie wnioski urlopowe czy nadgodziny są przez niego dokumentowane. Czy takiego postępowania wymaga od niego prawo?

Po co pracodawcy dokumentacja?

Okres pracy w danej firmie wiąże się z dostarczaniem pracodawcy wielu dokumentów, które są dla niego istotne. Wszelkiego rodzaju urlopy, chorobowe czy lista obecności, a także nadgodziny czy spóźnienia, mają wpływ na ustalenie miesięcznego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą poszczególnych pracowników. Warto pamiętać, że są to dokumenty, do których pracownik ma dostęp. Zdarza się również, że pracownik może oskarżyć szefa o nieprawidłową kwotę wypłaty czy inne popełnione przez niego błędy, a wtedy taka ewidencja  stanowi bardzo ważny dowód w sprawie, szczególnie, gdy dochodzi do spotkania tych stron w sądzie.

Czy istnieje obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy?

Prawo wprost nie nakazuje przechowywania ewidencji czasu pracy. Wyjątek stanowi wykonywanie zawodu kierowcy, który może przeglądać swoją ewidencję przez okres trzech lat od momentu, który obejmuje, stąd pracodawca jest zobowiązany do jej przechowywania. Również inni pracownicy mogą prosić o możliwość wglądu w swoje dokumenty do końca trwania tego okresu, dlatego mimo wszystko warto mieć je w zanadrzu przez trzy lata, chociażby mając na uwadze możliwość bycia oskarżonym o coś przez pracownika.

Podczas prowadzenia firmy przechowywanie stosów dokumentów dotyczących danego pracownika przez trzy lata może być uciążliwe, dlatego warto pomyśleć o elektronicznym systemie rejestracji czasu pracy, który znacznie usprawni skontrolowanie wszystkich przepracowanych przez podwładnego godzin.


Zobacz inne