Biosys Facebook Pixel

Rejestrowanie czasu pracy podczas pracy zdalnej

Potwierdzaj obecność w pracy poprzez przeglądarkę internetową

Poniedziałek, 7 czerwca 2021

Jak powinna wyglądać rejestracja czasu pracy online?

rejestracja-czasu-pracy-online.png

System Rejestracji Czasu Pracy Etatomierz pozwala na rejestrowanie zdarzeń RCP metodą zdalną. W naszej ofercie znajdziesz narzędzie pozwalające rozszerzyć funkcjonowanie systemu - Platforma WEB-Pracownik. To element w zupełności zmieniający sposób rejestrowania obecności w pracy. Moduł, o którym dzisiaj opowiemy, jest intuicyjny oraz funkcjonalny. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zrealizowanie rejestracji czasu pracy online. 

Rejestracja czasu pracy online - stosuj skuteczne rozwiązania  

rejestracja-czasu-pracy-online-rozwiazania.png

Rejestracja czasu pracy online – co jest potrzebne?

1. Aplikacja rejestrująca czas pracy

System Rejestracji  Czasu Pracy

Innowacyjny  system RCP wygeneruje zestawienie  aktualnych danych na temat godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodowych obowiązków.  Aplikacja  wesprze Cię w rozliczeniu czasu pracy.


2. Moduł dodatkowy - Platforma WEB-Pracownik


Platforma rozszerzająca  system Etatomierz  pozwoli na rejestrację czasu pracy online, obsługę e-wniosków urlopowych, a także komunikację z szefem.


Jak wygląda  rejestracja czasu pracy online?

jak-wyglada-rejestracja-online.png

Logowanie na osobiste konto pracownicze

Użytkownik systemu, gdy pracuje w domu, powinien zalogować się na indywidualne konto oraz  zarejestrować początek działań służbowych.

Pracownik ma do wyboru każde zdarzenie np. status praca start, praca koniec, urlop, delegacje, przerwy, wyjścia w czasie prac i inne.

Rejestracja Czasu Pracy online  - różne sposoby weryfikacji dla grup pracowników 

rejestrowanie-czasu-pracy-online-pracownik.png

Rejestracja obecności w firmie może wyglądać inaczej w zależności od przedsiębiorstwa, a często jest różna w działach. Przykładem mogą być pracownicy administracji, którzy zobowiązani są do odbicia na urządzeniu rejestrującym po przybyciu do biura. Nie ma jednak konieczności  rejestracji przerw ani zakończenia pracy.

Inaczej może wyglądać sytuacja specjalistów, którzy pracują w różnych godzinach, a co za tym idzie mają obowiązek zgłaszania przerw i początku jak również końca pracy. Identyczne zasady mogą obowiązywać podczas pracy zdalnej.

Poniżej sposoby akceptacji wniosków z rejestracji czasu pracy online:

  1. Wniosek użytkownika o rejestrację zdarzenia RCP może zostać przyjęty  automatycznie albo będzie wymagana zgoda przełożonego. 
  2. Użytkownik rejestruje jedynie początek pracy i na tej podstawie aplikacja przeliczy normę godzinową. 
  3. Pracownik może  być zobligowany do rejestracji początku, zakończenia pracy i przerw służbowych. 

System RCP Etatomierz jest wsparciem zarówno w tradycyjnej rejestracji czasu pracy, jak również w obowiązkach zawodowych wykonywanych zdalnie. 


Zobacz inne