Biosys Facebook Pixel

System Ewidencji Czasu Pracy

przydatne informacje

Poniedziałek, 22 marca 2021

System Rejestracji Czasu Pracy - Etatomierz

Działanie w przedsiębiorstwie

ewidencja-czasu-pracy-w-biurze.jpg

Oczekiwania przedsiębiorców dotyczące elektronicznej listy obecności w pracy są różne. W zależności od potrzeb oraz wielkości firmy Klienci wybierają mniej lub bardziej zaawansowanie wersje systemów RCP.

Jak działa System Ewidencji Czasu Pracy?

firmowy-system-ewidencji-czasu-pracy.jpg

Głównym zadaniem aplikacji RCP jest rejestracja czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. Warto wiedzieć, że nowoczesne systemy tego typu mogą oferować o wiele więcej. Przykładowo korzystając z programu operator jest w stanie zaplanować czas pracy dla wszystkich pracowników, rozliczyć przepracowane godziny w zgodzie z formułą, która obowiązuje w przedsiębiorstwie. Istotną kwestią jest także opcja notyfikacji informujących o nieprawidłowo rozpisanym grafiku.

Kluczowymi obszarami w systemie RCP są funkcje automatycznego przetwarzania danych, ograniczenie (lub wręcz wyeliminowanie) papierowej dokumentacji, możliwość przypisania różnych atrybutów pracownikowi, rozliczanie w nieregularnej organizacji czasu pracy, tworzenie nazw dla każdego rodzaju nieobecności.

Po stronie pracownika pozostaje zaznaczenie swojej obecności w biurze. Istnieje kilka sposobów rejestracji:

 • odbicie karty na czytniku;
 • odcisk palca;
 • fotoidentyfikacja;
 •  metoda webowa. 

Po zebraniu potrzebnych danych program generuje zestawienia. W ramach Systemu Ewidencji Czasu Pracy dostępne są następujące raporty:

 • porównanie normy z faktycznym czasem pracy;
 • rozliczenie nadgodzin 50% i 100%;
 • notyfikacje o przekroczeniu maksymalnej liczby przepracowanych godzin w ujęciu dobowym oraz tygodniowym;
 • wiele innych. 

System Ewidencji Czasu Pracy - efektywne działanie firmy

system-ewidencji-czasu-pracy-w-firmie.jpg

Aplikacja Etatomierz powstała, aby stać się narzędziem skutecznie wspierającym Dział Kadr w codziennych obowiązkach. 


Planowanie czasu pracy

System RCP rozpisze cykliczny czas pracy bez udziału operatora. Wystarczy jedynie wskazać parametry, a Etatomierz sam stworzy grafiki na kolejne miesiące uwzględniając dni wolne od pracy. 


Zarządzanie czasem pracy   

Operator może zaakceptować prośbę pracownika o możliwość pracy z domu, nadgodziny czy wcześniejsze wyjście z pracy. System Ewidencji  Czasu Pracy umożliwia także obsługę elektronicznych wniosków urlopowych. 


Powiadomienia systemowe   

System Ewidencji Czasu Pracy automatycznie wygeneruje komunikat o konieczności wykonania przez pracownika okresowych badań lekarskich czy przeglądu serwisowego samochodu służbowego. 


Raportowanie

Poza aktualną „listą obecności” zestawienia wygenerowane z programu pokażą ilość spóźnień, absencji, delegacji i nieobecności z powodu choroby. System pozwoli stworzyć zestawienia na potrzeby statystyki. Operator zobaczy porównanie ilości przepracowanych godzin w poszczególnych działach w skali miesiąca, kwartału, półrocza i roku. Łatwo można uzyskać informację o liczbie dni wolnych, zwolnieniach chorobowych i innych rodzajach nieobecności dla całego przedsiębiorstwa lub z podziałem na komórki.  


Przykładowe zalety Systemu Ewidencji Czasu Pracy

firma-praca-w-burze.jpg

 • wyeliminowanie potrzeby ręcznego wprowadzania danych;
 • informowanie operatora o błędach popełnionych  przez pracownika (np. omyłkowe odbicie lub pominiecie rejestracji);
 • poinformowanie o błędzie osoby nadzorującej (np. niepoprawnie wprowadzony grafik);
 • raporty uwzględniające przekroczenie czasu spędzonego na przerwach;
 • różnorodne, przejrzyste zestawienia, również z zakresu danych statystycznych. 


Innowacyjny System Ewidencji Czasu Pracy pozwala usprawnić pracę firmy. Działania w tym zakresie stają się znacznie bardziej efektywne i skuteczne.


Zobacz inne