Biosys Facebook Pixel

System równoważonego czasu pracy

System równoważonego czasu zatrudnienia

Środa, 2 grudnia 2015

System równoważonego czasu pracy

zegar ze wskazówkami Seilf

Najpopularniejszym systemem czasu pracy jest 40 godzin tygodniowo, rozłożonych po osiem na pięć dni. Zdarzają się przypadki, kiedy pracownik spędza więcej czasu na swoich obowiązkach, niż przewiduje ustawa. W wybrane dni może pracować dłużej, z zaznaczeniem, że w kolejnych liczba godzin będzie stosunkowo mniejsza. Mówimy wtedy o systemie równoważonego czasu zatrudnienia.

Możliwe jest przedłużenie pracy do 12 godzin dziennie, przy zachowaniu 40-godzinnej, tygodniowej formy. Jest to górna granica wydłużenia normy na dobę. Maksymalnie można zwiększyć wymiar godzin do 72, w jednym tygodniu. Należy pamiętać, aby w następnych dniach skrócić czas wykonywania obowiązków pracowniczych o odpowiednią ilość czasu.

Rozliczanie czasu pracy w systemie równoważonym polega na kilku zasadach. Przede wszystkim, trzeba zwrócić uwagę na zachowanie kontroli doby pracowniczej. Każdy pracownik ma prawo do odpoczynku w ciągu 24 godzin, jak również w przeciągu tygodnia. Należy wprowadzić jeden dzień wolny od pracy, w przeciętnej 5-dniowej normie, niezależnie od tego, jak te dni wypadają. Nie można  łączyć równoważonego systemu z przerywanym czasem pracy, o czym mówi art. 139 Kodeksu Pracy.

Ponadto, taka forma rozplanowania zatrudnienia, powinna być podzielona na zmiany, z uwzględnieniem niedziel oraz świąt. Można zastosować indywidualny tok zatrudnienia, jeśli wymaga tego sytuacja pracownika. Równoważony system czasu pracy przewiduje możliwość wykonywania zadań po 12 godzin, dzień po dniu. Pamiętać jednak należy, że osobie pracującej przysługuje jednocześnie 11-godzinny odpoczynek w ciągu doby.

Taki system może zostać wprowadzony w wybranych branżach zawodowych. Często spotykany jest w hotelarstwie, gastronomii czy rolnictwie, gdzie ilość zadań do wykonania, bywa nieadekwatna do przeznaczonego na nie czasu. Stąd zachodzi potrzeba przedłużenia pracy w niektóre dni. Równoważony system czasu pracy nie jest przeznaczony dla ciężkich i monotonnych zawodów, których wykonywanie w nadmiarze może niekorzystnie wpłynąć na zdrowie i życie pracownika.

Wprowadzenie tego systemu powinno zostać odnotowane w regulaminie lub obwieszczeniu, aby wszyscy zatrudnienia w firmie mogli się z nim zapoznać. Umieszczając informację na ten temat, należy ująć, jaka grupa pracownicza jest tym objęta, ile godzin pracy jest rozplanowanych na poszczególne dni  oraz w jaki sposób następuje wyrównanie czasu.


Zobacz inne