Biosys Facebook Pixel

Systemy ewidencji czasu pracy cz. I

Planowanie urlopów, zwolnień lekarskich i urlopów

Piątek, 15 stycznia 2016

Systemy ewidencji czasu pracy cz. I

złoty zegarek z sekundnikiem

Kontrola czasu pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Rejestrowanie wejść i wyjść pracownika powinno odbywać się za pomocą specjalnego programu. W sprzedaży można spotkać oprogramowania różnych producentów, o urozmaiconych funkcjach. Przedstawiamy pierwszą część omówienia poszczególnych systemów ewidencji czasu pracy.

System rejestracji czasu pracy

Etatomierz Start jest darmowym programem, który umożliwia kontrolowanie czasu pracy pracowników w firmie. Rejestruje tylko momenty rozpoczęcia i zakończenia wykonywania zadań, bez możliwości zapisu wyjść w czasie ich trwania. Zapisuje rzeczywisty czas pracy, odznacza spóźnienia oraz ucieczki. Posiada również funkcję rejestracji czasu trwania zadań zgodnie z ustalonym grafikiem oraz poza nim.


Ewidencja czasu pracy Start odbywać się może na dowolnym modelu i wybraną metodą. Do wyboru mamy odczyt na kartę, odcisk palca lub kod PIN. Następnie pracownik wskazuje odpowiedni status (praca start/koniec) za pomocą klawisza funkcyjnego lub korzystając z osobnych terminali.


Etatomierz Start uwzględnia planowane urlopy, zwolnienia L4, UW oraz UO. Raporty przedstawiane są za pomocą tabeli przestawnej i mogą być wydrukowane oraz eksportowane m.in. do Excela w formatach *txt, *csv, *xls oraz *pdf. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość komunikacji z innymi urządzeniami poprzez port USB.


System rejestruje ustalony grafik w pracy, zawierający sztywne ramy czasowe oraz stabilny harmonogram wykonywanych zadań. Z reguły dotyczy to pracy biurowej lub zmianowej. W przypadku tej drugiej istnieje możliwość ustawienia 1, 2 i 3 zmiany. Co ciekawe, grafik może być ustalony indywidualnie dla każdego pracownika.


Technika Start sprawdzi się również w zawodach, gdzie obowiązuje nienormowany czas pracy. W tym przypadku pracownikowi nie jest przypisywany żaden harmonogram, a czas wykonywania zadań rozliczany jest na zasadzie parowania zdarzeń (czyli wejścia i wyjścia z firmy).


W ramach oprogramowania przyznawana jest licencja jednostanowiskowa, dlatego system ten jest najbardziej polecany małych przedsiębiorstwom, zatrudniającym niewielką ilość osób. To dobre rozwiązanie dla pracodawców, którzy szukają prostego i łatwego w obsłudze rozwiązania, bez rejestracji nadgodzin, godzin nocnych oraz wyjść w czasie pracy. Idealnie sprawdzi się w firmach jedno- lub dwuosobowych. W przypadku większych zakładów lepszym rozwiązaniem będzie zdecydowanie się na płatne systemy Easy albo Pro.


Zobacz inne