Biosys Facebook Pixel

Systemy ewidencji czasu pracy cz. II

Etatomierz Easy i rozliczanie czasu pracy

Poniedziałek, 25 stycznia 2016

Systemy ewidencji czasu pracy cz. II

3 zegary analogowe

Wśród systemów, programów ewidencji czasu pracy dostępnych na rynku, istnieją schematy o różnym stopniu zaawansowania i funkcjach. Odmienne techniki mają zastosowanie w poszczególnych przedsiębiorstwach i spełniają inne wymogi każdego z klientów. Rejestracja czasu pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, jednak dobranie odpowiedniego systemu jest sprawą indywidualną. Przedstawiamy kolejną charakterystykę schematów, według których można kontrolować czas wykonywania zadań przez pracowników.

System Ewidencji Czasu Pracy

Dla przedsiębiorstw, które potrzebują bardziej rozbudowanego i funkcjonalnego systemu kontroli czasu pracy, przeznaczony jest Etatomierz Easy. Jest to płatna wersja oprogramowania, najczęściej wybierana przez małe firmy. Pozwala na dokładny nadzór pracowników, planowanie grafiku z uwzględnieniem świąt (nawet tych ruchomych) oraz nadgodzin.

Pomiar czasu pracy

System Etatomierz rejestruje moment wejścia (startu) oraz wyjścia z pracy (końca). W odróżnieniu od systemu rejestracji czasu pracy Start, Etatomierz Easy uwzględnia możliwość jednego wyjścia, licząc to jako przerwa prywatna. Sam proces rejestracji jest prosty i może zostać przeprowadzony na dowolnym modelu oraz przy pomocy wybranej metody (karta, odcisk palca lub kod PIN). Pracownik, posługując się klawiszem funkcyjnym, może skorzystać z odrębnych terminali lub uproszczonej technologii weryfikacji. Te z kolei działają na zasadzie „na przemian start/koniec” lub „skrajne start/koniec”. Pierwsza z metod polega na tym, że pracownik nie musi wybierać swojego statusu na terminalu, ponieważ system sam rejestruje zdarzenie naprzemiennie. W drugim modelu również nie trzeba wybierać żadnej funkcji na specjalnym urządzeniu. System rozliczać będzie tylko skrajne wydarzenia, wszelkie sytuacje pomiędzy nie będą brane pod uwagę.

Grafik w pracy

Etatomierz Easy umożliwia pracę wielostanowiskową, co w odróżnieniu od systemu Start, jest bardzo pomocne i użyteczne, szczególnie w firmach, które zatrudniają kilku pracowników. System pomaga w rejestracji czasu pracy poprzez Grafik globalny albo Auto-Grafik. Co ciekawe, uwzględnia również pracę w godzinach nocnych i nadgodziny 50% oraz 100%. Toleruje także spóźnienia oraz ucieczki, zaokrąglając godziny zarejestrowanych zdarzeń. Etatomierz Easy może również zarządzać procentowym wymiarem etatu, np. ¾ czasu pracy, co nie było dostępne w podstawowej wersji Start. Dobrym rozwiązaniem jest personalizacja raportów. W ten sposób można łatwo przypisać dane podsumowanie pod konkretnego pracownika i przeanalizować jak wypełnia swoje obowiązki. Można pracować również w systemie nienormowanego czasu pracy. Pracownik nie jest wtedy zobowiązany żadnym harmonogramem, a jego zatrudnienie rozliczane jest na podstawie momentów wejście oraz wyjścia.


Zobacz inne