Biosys Facebook Pixel

Systemy ewidencji czasu pracy cz. III

Etatomierz PRO i zarys jego możliwości

Środa, 3 lutego 2016

Systemy ewidencji czasu pracy cz. III

Klawiatura komputera z piszącą ręką

O tym, jak ważna jest ewidencja czasu pracy, mówiliśmy już wielokrotnie. Pracodawca ma obowiązek monitorować moment przyjścia i wyjścia pracownika oraz okres wykonywania jego obowiązków. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może skutkować poważnymi karami finansowymi. W sprzedaży jest wiele systemów monitorujących czas pracy. Różnią się pod względem zastosowanych technologii i przeznaczenia. W poprzednich artykułach omówiliśmy technologie Start oraz Easy. Tym razem chcielibyśmy przedstawić system Pro.

System RCP

Powstał on z myślą o firmach, które poszukują zaawansowanego i rozbudowanego narzędzia rejestracji czasu pracy. Współpracuje z czytnikami biometrycznymi oraz zbliżeniowymi RFID z klawiszami funkcyjnymi. Jest najbardziej rozwinięty ze wszystkich systemów dostępnych na rynku i spełnia oczekiwania wymagających użytkowników. Technologia Pro wyróżnia się kilkoma istotnymi cechami, których nie ma w mniej zaawansowanych systemach.

Etatomierz PRO - program ewidencja czasu pracy

Rejestruje moment rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz wyjścia w czasie jej trwania. Zapisuje godziny nadliczbowe 50% i 100%, nocne, odebrane oraz do odebrania. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad czasem pracy każdego pracownika i możemy wygenerować zestawienie godzin pracy. Ponadto, system Pro umożliwia wykonywanie zadań wielostanowiskowo, co dodatkowo usprawnia cały proces. Dla ułatwienia można zaokrąglić obliczone wartości jak np. nadgodziny. Co ciekawe, system wskazuje moment, w którym zostaje przekroczony plan względem normy ustanowionej przez Kodeks Pracy. Zapobiega to wykorzystywaniu pracownika i przestrzeganie unormowanego prawnie czasu pracy. Przydatną funkcją będzie personalizacja raportów, dzięki czemu można przypisać informacje do danej osoby. Dla pracowników znacznym ułatwieniem jest przesyłanie gotowego grafiku pracy na adres mailowy. System automatycznie generuje dokument, po czym rozsyła go do zainteresowanych osób.

Czas pracy można podzielić na jedną, dwie lub trzy zmiany. Istnieje możliwość indywidualnie ustalanego czasu lub skorzystanie z grafiku globalnego, takiego samego dla wszystkich pracowników. Pracować można także w ramach nienormowanego czasu pracy. System nie przypisuje wtedy żadnego grafiku danej osobie. Czas wykonywania przez niego zadań obliczany jest na podstawie momentów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania zadań.

System Pro przewiduje kalendarz świąt automatycznych, gdzie w poszczególne dni nie ustawia zadań do wykonania. Istnieje możliwość zastosowania do 99-ciu rodzajów nieobecności, w tym L4, UW oraz UO. Dla większej kontroli przewidziano również listę obecności. System monitoruje, który pracownik pojawił się w miejscu pracy i odznacza to w raporcie. 

Wsparcie platformy WEB

System RCP Etatomierz może być rozwinięty o możliwość wykorzystania platformy WEB. Tutaj mamy możliwość m.in, zgłaszania wniosków urlopowych,  zapomnianych zdarzeń RCP lub sprawdzenie aktualnie przepracowanych godzin. Co ważne, pracownik sam może realizować wiele czynności i tym samym odciążyć czasowo dział kadr. 


Zobacz inne