Biosys Facebook Pixel

To już nie jest zwykły podpis

Podpis elektroniczny i systemy RCP

Piątek, 24 lipca 2015

To już nie jest zwykły podpis

długopis lub pióro do podpisania dokumentów

Już od wieków umowy, porozumienia czy traktaty potwierdza się poprzez podpis. Setki lat temu, nawet krzyżyk postawiony pod jakimś aktem był wiążący. Nieważne, że ów krzyżyk mógł postawić każdy, w dokumencie znajdowały się dane konkretnej osoby, która zatwierdzała postanowienia.

Jak twierdzą naukowcy, charakter pisma zależy od wielu czynników. Sami zresztą jesteśmy w stanie to wychwycić. Wystarczy rozstrój emocjonalny, podenerwowanie, złe samopoczucie  czy euforia, aby podpisy różniły się od siebie. Ponadto, co warto zauważyć, nasz charakter pisma, a co za tym idzie również podpisu zmienia się na przestrzeni lat. Dziś podpisy, kiedy mamy do czynienia z różnymi sposobami identyfikacji, sam podpis jest mało efektowną metodą. Jednak dość skuteczną. Podpis można analizować na wiele sposobów, jednak dziś, zwraca się już uwagę na wymienione wcześniej czynniki wpływające na zmianę charakteru pisma. Podczas ewentualnych ekspertyz bada się bowiem pewne parametry, które przez całe życie są niezmienna dla danej osoby, np. stosunek wysokości małych liter do szerokości podpisu, wysokość dużych liter w odniesieniu do małych, odległości między literami itd.

W dobie elektronizacji, spotykamy się również z podpisami elektronicznymi. Tutaj osoba podpisuje się na specjalnym tablecie. Elektroniczny podpis zawiera w sobie cechy standardowego podpisu składanego na papierze zatem można go weryfikować w podobny sposób jak opisano wyżej. Jednak podczas składania kolejnego podpisu nie bada się jedynie jego wyglądu, ale również szybkość wykonywania podpisu, przerwy w trakcie składania podpisu i fragmenty wyrazu, gdzie się to odbywa. Jako, że człowiek nie jest w stanie kilkukrotnie podpisać się w ten sam sposób, elektroniczna próbka pisma załączana do podpisu pomaga w późniejszej weryfikacji. Bo o ile podpis można jeszcze sfałszować, o tyle kilku losowo wybranych zdań już niekoniecznie.

Jak widać każda z metod weryfikacji osób rozwija się z każdym rokiem. A po lekturze artykułów takich jak ten, nie zdziwi już nikogo, że obok podpisu na umowie, trzeba będzie również złożyć podpis elektroniczny uzupełniony o kilka dodatkowy zdań tekstu.

Warto zwrócić uwagę też na fakt, że w systemach RCP również następuje zauważalny postęp. Przykładem może być chociażby elektroniczne rozliczanie czasu pracy, które staje się coraz prostsze i bardziej ergonomiczne dla użytkowników. Zarówno dla kadry zarządzającej jak i samych pracowników. Warto zauważyć ten postęp!


Zobacz inne