Biosys Facebook Pixel

Umowa zlecenie a ewidencja czasu pracy

Rozliczanie i ewidencja przy pracy na umowe

Poniedziałek, 13 czerwca 2016

Umowa zlecenie a ewidencja czasu pracy

laptop na biurku

Ewidencja czasu pracy przy umowie

Jak wiadomo, istnieje kilka modeli pracy, w zależności od specyfiki branży czy możliwości, jakie jej przypisane. Najpopularniejszym i najczęściej stosowanym sposobem jest umowa o pracę, która zapewnia szereg praw i przywilejów pracownikom zatrudnionym na jej podstawie. Jedną z możliwości jest stosowanie odpowiedniej kontroli czasu pracy, dzięki z góry ustalonym godzinom i czasie wykonywania zadań. Co w przypadku innych umów, gdzie nie ma określonego okresu odbywania czynności pracowniczych?

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest najbardziej pożądaną formą stosunku pracy, jakiej poszukują pracownicy. Zapewnia odpowiednie możliwości, w tym urlopowe, zdrowotne, ubezpieczeniowe czy emerytalne. To również najpewniejszy sposób zatrudnienia, określony czasowo lub sporządzony na czas nieokreślony. Pracownik ma stałe prawa i obowiązki, odpowiednio wyszczególnione w umowie. Na ich podstawie wykonuje swoje zadania i spełnia warunki stosunku pracy.

Jednak umowa o pracę nie zawsze jest stosowana, z różnych względów. Jednymi są oczekiwania pracodawcy, brak wolnych etatów lub specyfika danej branży. Nie da się ukryć, że nie w każdym zawodzie umowa o pracę ma rację bytu. Dotyczy to głównie freelancerów, czyli tzw. wolnych strzelców. Specyfika ich pracy wymaga zastosowania szeregu umów zlecenia lub umów o dzieło. Nie wykonują swojej pracy w sztywnych ramach czasowych, a często są dostępni 24h/dobę. Sami ustalają okres wykonywania zleconych zadań, dotrzymując jednocześnie terminów narzuconych przez klientów. Sami sobie są pracodawcami, dlatego stosunek umowy o pracę jest w tym przypadku zbyteczny. Oczywiście z tej racji muszą sami zadbać o odpowiednie składki, ubezpieczenia i inne formalności, którymi przy pracy na etacie, zajmuje się pracodawca lub osoba do tego oddelegowana. Specyfika pracy na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło jest zgoła odmienna od zatrudnienia etatowego, o czym nie trzeba chyba wspominać.

Systemy RCP przy rozliczaniu

W przypadku wykonywania zadań na podstawie umowy o pracę pracodawca zwykle wykorzystuje program ewidencji czasu pracy swoich pracowników. Jak wygląda sytuacja w przypadku, gdy sami sobie jesteśmy szefami? Według prawa osoba pracująca na umowę zlecenie nie ma obowiązku prowadzenia rejestracji czasu pracy. Sama sobie ustala czas wykonania zadań, może również skorzystać z pomocy osób trzecich. W tym przypadku nie jest wymagane dokładne określenie przepracowanych godzin lub dni w ciągu miesiąca bądź roku.


Zobacz inne