Biosys Facebook Pixel

Weryfikacja głosu s systemach KD?

Weryfikacja głosu i system kontroli dostępu

Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Weryfikacja głosu

jak wygląda dźwięk - głos

Weryfikacja głosu człowieka w Kontroli Dostępu

Kolejnym ważnym sposobem kontroli dostępu jest biometryczny system kontroli głosu. Obok rozpoznawania odcisków palców czy tęczówki jest jednym z bardziej zaawansowanych i jednocześnie niezawodnych systemów ograniczenia dostępu dla osób niepowołanych.

W tym systemie wykorzystywana jest biometria głosowa, czyli najprościej mówiąc weryfikacja osoby po głosie. System opiera się na tym, że głos, podobnie z resztą jak odciski palców jest niepowtarzalny. Oczywiście mogą występować pewne podobieństwa, jednak nikt nie będzie w stanie dokładnie odwzorować naszej barwy i stylu mówienia. System gromadzi setki parametrów głosu, aby z pozyskanych informacji stworzyć unikalny profil osoby. Tak przygotowany profil może umożliwić zidentyfikowanie osoby, której zmienił się głos pod wpływem choroby. Zbiór informacji dotyczy nie tylko barwy, ale również cechy fizyczne głosu, oraz cechy behawioralne, do których zaliczyć można akcent, szybkość mówienia, artykulacja, sposób wysławiania się.

Urządzenie działa w następujący sposób, próbki głosu nagrywa się mikrofonem. Przez to możliwe jest wyeliminowanie możliwości użycia nagranej próbki głosu innej osoby. System podczas weryfikacji stosuje syntezator mowy, który dyktuje użytkownikowi tekst do powtórzenia. W tym wypadku poza weryfikacją sposobu mówienia system sprawdza, czy użytkownik powtarza poprawnie podyktowany tekst. To eliminuje możliwość nagrania głosu lub użycia innego syntezatora mowy.

Tak zaawansowane rozwiązania widzieliśmy już w filmach science fiction, jednak jak wiemy, od pewnego czasu technologia, o której kiedyś tylko marzono, wchodzi do naszego życia. Kontrola dostępu z roku na rok staje się coraz bardziej zaawansowana, można więc liczyć, że w przyszłości niektóre miejsca okażą się twierdzami nie do zdobycia. 

Twoja firma też może mieć zaawansowane zabezpieczenia kontroli dostępu! Sprawdź naszą ofertę, a pomożemy Ci w bezpieczeństwie Twojego zakładu pracy!


Zobacz inne