Zadaniowy czas pracy w Twojej firmie

Rejestracja czynności dla Produkcji

Środa, 13 marca 2019

Zadaniowy czas pracy w Twojej firmie

Time Tracking

zadaniowy czas pracy - pracownik

Klasyczna rejestracja czasu pracy

Elektroniczna rejestracja czasu pracy jest coraz powszechniejsza w firmach produkcyjnych na całym świecie. Dzięki wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, czyli rejestratorów czasu pracy oraz autorskiemu oprogramowaniu możemy dostarczać Wam rozwiązania szyte na miarę dla nawet najbardziej wyszukanych wymagań. Czasami, szczególnie w firmach produkcyjnych, chcemy wiedzieć nieco więcej - jakie czynności ile zajmują czasu zatrudnionym pracownikom. 

Zadaniowy czas pracy

System rejestracji czynności dla Produkcji jest rozwiązaniem problemu, gdy nie wiemy, ile trwają poszczególne procesy produkcyjne w naszym przedsiębiorstwie. Wykorzystanie takiego systemu oprócz walorów informacyjnych ma oczywistą wartość ekonomiczną. Pracodawca może sprawdzić, które czynności trwają najdłużej i znaleźć tzw. "wąskie gardło".

Szacowanie i normy czasów produkcyjnych

Każdy pomiar zadaniowego czasu pracy jest jednocześnie informacją, na której korygowane są normy czasów produkcyjnych. Często, szczególnie przy wprowadzaniu nowych produktów lub zmieniając technologię linii produkcyjnej, na początku mamy mętny obraz faktycznego czasu, który jest niezbędny do realizacji poszczególnych czynności. Często na niektórych tzw. gniazdach produkcyjnych jest delegowanych zbyt wielu pracowników, podczas gdy w innych miejscach niemożliwe jest wyrobienie się z zadaniami, które są realizowane w pośpiechu i bardzo niedbale. Jeśli w firmie są wdrożone prawidłowe procedury oceny czasu pracowników, którzy realizują kolejne czynności, to wówczas można bardzo szybko zoptymalizować czasy realizacji tych zadań. Oczywiście warunkiem koniecznym i niezbędnym jest właściwa rejestracja czasów przez podległy personel.

Sposoby pomiaru czasu czynności na produkcji

W zależności od wybranej technologii istnieją różne możliwości rejestracji rozpoczęcia i zakończenia kolejnych czynności, czy też całych zleceń produkcyjnych.  Możemy wyróżnić dwie główne grupy:

W przypadku wykorzystania kodów kreskowych najczęściej drukowane są przewodniki dla każdego pracownika, który skanuje kolejne kody przy przechodzeniu do kolejnych czynności. Wszystko zależy od wymagań i opracowanego schematu działania. Kod kreskowy może też być np. nadrukowany na konkretnej maszynie lub docelowym finalnym produkcie. 

  • System zadaniowy w oparciu o terminale dotykowe

W takim przypadku niezbędnym elementem jest dotykowy terminal RCP. Pracownik nie odczytuje żadnego kodu kreskowego, tylko wybiera zlecenie i kolejną czynność bezpośrednio na terminalu. 


Różnorodność rozwiązań

Każda firma ma inne wymagania, wykorzystując różne tryby procesów produkcyjnych. Z tego też wzgledu- nie ma jednego rozwiązania, a często tworzone są nowe koncepcje w trakcie rozmów z przedstawicielem handlowym. Zapraszamy do kontaktu.


Zobacz inne