Biosys Facebook Pixel

Znaczenie kontroli pracowników

Kontrola pracy pracowników w firmie

Wtorek, 28 marca 2017

Znaczenie kontroli pracowników

kontrola pracownika w pracy

W przeszłości praca służby była nadzorowana przez panią domu, która doskonale dbała o to, by w każdej minucie sumiennie poświęcano się swoim obowiązkom. Dziś rolę kontrolera pracowników obejmują różnego stopnia menedżerowie, którym często pomagają urządzenia rejestrujące czas pracy.

Na czym polega ta rejestracja?

System RCP, monitorując czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, ostatecznie tworzy o nim raport. Może również poinformować pracodawcę o tym, jak długo pracownicy wykonują określone zadanie i w jakich pomieszczeniach przebywają.

Cele kontroli

Rejestracja czasu pracy nie tylko poprawia punktualność pracowników, ale również ma wpływ na ich efektywność i jakość wykonywanych zadań. Sprawdzając jak długo przebywają w poszczególnych pomieszczeniach, służy eliminacji zbyt długich przerw.

Ważna jest intencja

Stosując kontrolę pracownika mimo wszystko należy dać mu poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest, by wykazać prawdziwe intencje kontrolowania oraz korzyści, jakie z niego płyną. Okazanie pracownikowi zaufania i uświadomienie go, że celem tych działań jest rozwój firmy, to kluczowy element ewidencji czasu pracy.

Rejestracja i co dalej?

System RCP informuje o stanie faktycznym, stąd zderzając zebrane informacje ze stanem pożądanym uzyskuje się obraz funkcjonowania przedsiębiorstwa i elementów, nad którymi trzeba pracować. Takie działania zmniejszają ryzyko złej organizacji firmy oraz materialnych i pozamaterialnych strat.

Kontrola dostępu ma więc duże znaczenie dla dobrej organizacji firmy. Niesie za sobą wiele pozytywnych skutków, przez co warto zastanowić się nad jej wprowadzeniem.


Zobacz inne