FAQ

Często zadawane pytania

Czy wszystkie urządzenia z oferty dostępne są w języku polskim?

TAK Wszystkie rejestratory biometryczne i zbliżeniowe posiadają menu w języku polskim. Ponadto komunikaty głosowe (jeśli urządzenie posiada taką funkcję) również są w języku polskim

Co to są komunikaty głosowe?

Komunikaty głosowe to jeden ze sposobów potwierdzania weryfikacji użytkownika. Jeżeli urządzenie rozpozna odcisk palca to podczas otwierania drzwi odtworzony zostanie komunikat: "Dziękuję" lub podobny. Jeżeli natomiast z jakiejś przyczyny weryfikacja będzie błędna (np. krzywo przyłożymy palec) to terminal odtworzy komunikat: "Proszę spróbować ponownie".

Czy czytnik biometryczny może oprócz rejestracji czasu pracy sterować otwarciem drzwi?

 TAK Rejestratory biometryczne wyposażone są często w wyjście przekaźnikowe sterujące zamkiem elektromagnetycznym. Takie czytniki nazywane są kontrolerami - kontrolują przejście. Czytnik zapamiętuje kto i kiedy otwierał dane drzwi, a zarejestrowane informacje mogą być wykorzystywane m. in. do rozliczania czasu pracy.

Czy czytnik biometryczny może pracować na zewnątrz?

 TAK BioSys oferuje wybrane modele, które mogą pracować na zewnątrz. W ofercie są również dostępne obudowy hermetyczne, w których montowane jest urządzenie (np. rejestrator czasu pracy).

Czy czytnik biometryczny może pracować autonomicznie - tzn. bez podłączania do komputera?

 TAK Terminale biometryczne mogą pracować autonomicznie. Z zasady terminal nie potrzebuje ciągłego połączenia z komputerem do poprawnego działania. Wszystkie dane tj. wzorce odcisków palców, numery ID pracowników, uprawnienia pracowników przechowywane są w pamięci urządzenia. Ponadto wszystkie zarejestrowane zdarzenia zapamiętywane są w pamięci urządzenia (nie bezpośrednio na dysku komputera). Komunikacja zatem potrzebna jest jedynie do pobierania zdarzeń zarejestrowanych i aktualizacji bazy danych pracowników. Pobieranie może się odbywać również za pomocą pamięci przenośnej pendrive (USB Flash Disk). Wtedy nie jest konieczne łączenia urządzenia z komputerem.

Czy czytnik biometryczny może pracować w sieci TCP/IP (LAN)?

Terminale biometryczne mogą pracować sieciowo i łączyć się protokołem TCP/IP. Widziane są wtedy jako urządzenia sieciowe (np. odpowiadają na systemowe polecenie ping). Terminale posiadają kartę sieciową z konfigurowalnym adresem IP, bramą sieciową i maską podsieci. Pozwala to na podłączenie terminali do sieci strukturalnych (router, switch) lub na bezpośrednie połączenia z notebookiem za pomocą kabla krzyżowego. Przy odpowiedniej konfiguracji możliwy jest dostęp zdalny z dowolnego miejsca z dostępem do sieci internet.

Czy czytnik biometryczny może pracować w sieci Wi-Fi?

 TAK Terminale biometryczne mogą zostać wyposażone już na etapie produkcji we wbudowaną kartę sieciową Wi-Fi. Użycie takiej karty staje się zasadne w miejscach, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia kabla sieciowego. Urządzenie może łączyć się z dowolną siecią radiową w zasięgu. Szacunkowy zasięg karty radiowej Wf-Fi to ok. 50m.

Czy czytnik biometryczny można podłączyć do komputera za pomocą USB?

 TAK Terminale biometryczne mogą zostać połączone z PC za pomocą gniazda USB (jednak tylko wybrane modele). Oprócz połączenia USB, urządzenie musi być zasilane standardowo (tj. 12V DC) z niezależnego źródła. Terminale nie mogą być zasilane z gniazda USB.

Czy czytnik biometryczny może posiadać wbudowany moduł kart zbliżeniowych RFID? 

 TAK Terminale biometryczne mogą zostać wyposażone w czytnik kart zbliżeniowych jako dodatkowy wbudowany moduł. Wygląd terminala nie ulega zmianie. Czytnik kart RFID może być wykorzystywany jako alternatywny sposób otwierania drzwi (rejestrowania czasu pracy) lub w połączeniu z biometryczną weryfikacją tzn. karta + odcisk.

Jaka jest żywotność czytnika biometrycznego?

Zasada działanie czytników opiera się o skanowanie odcisku palca z wykorzystaniem pryzmatu skanującego. Pryzmat ten, jako najbardziej narażony na ścieranie, podlega okresowej wymianie. Wymiany dokonuje się w zależności od intensywności użytkowania.

Co to znaczy, że rejestrator posiada funkcję kontroli dostępu?

Rejestrator posiada funkcję kontroli dostępu, gdy potrafi sterować zamkiem elektromagnetycznym. W tym celu musi mieć wbudowany kontroler sterujący wyjściem przekaźnikowym.

Co to znaczy, że rejestrator posiada funkcję rejestracji czasu pracy?

Rejestrator posiada funkcję rejestracji czasu pracy, gdy potrafi zapamiętywać kto i kiedy przyłożył palec w celu rejestracji zdarzenia. Większość kontrolerów jest zarazem rejestratorami tzn. oprócz funkcji otwierania drzwi zapamiętują kto i kiedy je otworzył, jednak dostępne są również kontrolery autonomiczne bez pamięci, które po weryfikacji otwierają drzwi i nie zapamiętują zdarzenia.

Co to są rodzaje zdarzeń i czym się różnią?

Rodzaje zdarzeń to informacja o tym, jaką czynność pracownik wykonywał przykładając palec do czytnika lub zbliżając swoją kartę. Przykładowo: pracownik rozpoczynał pracę, kończył pracę, wychodził z pomieszczenia w celach służbowych itd. Wybierając odpowiedni rodzaj zdarzenia urządzenia zapamiętuje kto i kiedy wykonywał czynność oraz jaka ta czynność była. Dostępne rodzaje zdarzeń w zależności od modelu to: 
praca start - rozpoczęcie dnia pracy (maksymalnie 1 raz dziennie) 
praca koniec - zakończenie dnia pracy (maksymalnie 1 raz dziennie) 
przerwa prywatna start - wyjście na przerwę prywatną (wielokrotnie w ciągu dnia) 
przerwa prywatna koniec - powrót z przerwy prywatnej (wielokrotnie w ciągu dnia) 
wyjście służbowe start - wyjście z miejsca pracy w celach służbowych (wielokrotnie w ciągu dnia) 
wyjście służbowe koniec - powrót do pracy z wyjścia służbowego (wielokrotnie w ciągu dnia) 

Wybrane modele rejestratorów czasu pracy, wraz z odpowiednią konfiguracją systemu  mogą obsługiwać personalne statusy, np. wyjście na pocztę.

Do czego służą przyciski funkcyjne?

Wybór rodzaju zdarzenia w zależności od modelu dokonywany jest na dwa sposoby. 
wybór z listy rozwijanej - pracownik naciska klawisz strzałki i przewija listę do momentu wyświetlenia właściwego statusu, 
wybór za pomocą klawisza funkcyjnego - pracownik wybiera odpowiedni klawisz. Jest to zdecydowanie najszybsza i najwygodniejsza forma wyboru rodzaju zdarzenia. W modelach z kolorowym wyświetlaczem na ekranie wyświetlane są opisy klawiszy dla jeszcze bardziej ergonomicznej pracy z terminalem.

Do czego służy webserwer?

Webserwer pozwala na zdalne łączenie się z urządzeniem i zarządzanie nim z poziomu przeglądarki internetowe. Nie jest konieczne instalowanie oprogramowania na komputerze. Daje to możliwość konfiguracji urządzenia, pobierania danych itp. z dowolnego komputera w sieli lokalnej lub przy odpowiedniej konfiguracji z dowolnego komputera z dostępem do internetu. Jest to narzędzie przeznaczone dla administratorów oraz pracowników (mogą oni mieć możliwość podglądu zarejestrowanych przez urządzenie zdarzeń).

Co to są komunikaty SMS?

Komunikaty SMS to komunikaty wyświetlane na ekranie urządzenia po poprawnej weryfikacji pracownika np. "Dzisiaj zebranie o 15.00 w sali konferencyjnej". Nie są to wiadomości SMS wysyłane na telefon. Skrót SMS oznacza tutaj short message showing.

Co to jest kod zdarzenia i do czego służy?

Kod zdarzenia to narzędzie wspomagające personalizację systemu dla indywidualnych potrzeb klienta. Jest to coś innego niż rodzaj zdarzenia (praca start, praca koniec itp). Kod zdarzenia to programowalny ciąg cyfr, który pracownik wybiera na klawiaturze przed skanowaniem palca. Ciąg ten jest zapisywany wraz ze zdarzeniem do pamięci urządzenia. Następnie taki ciąg cyfr (nazwany odpowiednio w oprogramowaniu), możemy wykorzystać jako informację o rozpoczęciu jakiegoś nietypowego wydarzenia. Kod cyfr nie jest standardową funkcją i w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba, należy stworzyć aplikację, która będzie interpretowała kod zdarzenia w należyty sposób lub zlecić to naszym programistom.

Do czego służy wbudowany aparat foto w modelu BS-BioT TFT-700?

Model BS-BioT TFT-700  posiada 8-mio calowy wyświetlacz, na którym po weryfikacji pracownika wyświetlane zostają: czas, nazwisko i zrobione wbudowanym aparatem zdjęcie pracownika. Ponadto aparat można zaprogramować w ten sposób, że po weryfikacji robi zdjęcie pracownikowi. Ma to uzasadnienie w momencie, gdy chcemy sprawdzić czy pracownik rozpoczynając pracę jest np. w odzieży roboczej, ochronnej itp. Ponadto każda próba weryfikacji odcisku palca zakończona niepowodzeniem, również jest fotografowana i zapisywana na karcie pamięci SD. Zdjęcia możemy pobierać za pomocą pamięci USB flash disc.

Czym różni się weryfikacja 1:1 oraz 1:N?

Weryfikacja użytkownika z zasady jest weryfikacją 1:N. Po zeskanowaniu odcisku palca czytnik porównuje ten zeskanowany (1 odcisk) z wszystkimi odciskami jakie posiada w swej pamięci (umownie oznaczone literą N odcisków). W momencie gdy zgodność jest potwierdzona urządzenie wpuszcza osobę i rejestruje czas oraz numer identyfikacyjny zgodnego odcisku z bazy, który jest de facto numerem pracownika.

Weryfikacja 1:1 jest weryfikacją wyższego poziomu. Pracownik zanim przyłoży palec do skanera wybiera z klawiatury swój numer identyfikacyjny np.333. Urządzenie wyszukuje w bazie odcisk odpowiadający temu numerowi i czeka aż pracownik przyłoży palec do skanera. Po zeskanowaniu porównuje pobierany obraz tylko z jednym wzorcem z bazy (uprzednio wyszukanym i oznaczonym numerem 333). Ogólnie można powiedzieć, że w tym przypadku porównujemy swój zeskanowany odcisk palca ze swoim w bazie danych.

Przy dużych bazach danych weryfikacja 1:1 jest szybszą metodą, gdyż skraca czas, który potrzebuje urządzenie na przeszukanie np. 2500 obrazów w bazie i porównanie z jednym wzorcem.

Co to są wskaźniki błędnej akceptacji i błędnego odrzucenia?

Wskaźniki te zwane również odpowiednio wynikiem fałszywie pozytywnym i fałszywie negatywnym określają procentowo możliwość pomyłki podczas weryfikacji. W pierwszym przypadku dochodzi do potwierdzenia zgodności wprowadzonego obrazu z jednym z zawartych w bazie wzorców, mimo że w rzeczywistości wcale nie są identyczne i tutaj osoba nieuprawniona zostaje wpuszczona do pomieszczenia, w drugim zaś sytuacja jest odwrotna: wzorzec rzeczywiście pasujący do badanego obrazu zostaje niesłusznie odrzucony i osoba mająca uprawnienia nie może otworzyć drzwi do pomieszczenia. 

Czy masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami! Nasz specjalista rozwieje Twe wątpliwości.

(12) 378 95 37
Kontakt